Hild und K Architekten

Zaměření: 
ateliér
Město: 
Mnichov
Práce architektonického studia Hild und K klade důraz na hmatatelnost fasád městských domů. Jejich hlavním tématem je právě řešení bytových domů ve městech, přičemž jednotlivé realizace vychází především z potřeb uživatelů prostor. Hild und K architekten působí především v oblasti bydlení, stavby kanceláří a komerčních budov. Věnují se také rekonstrukcím stávajících budov a důraz kladou na tvorbu detailu.
+1
0
-1