Ideový návrh sportovního a volnočasového areálu ve Znojmě

Středa, 24. Únor 2010 - 1:00
| Napsal:
Předmětem projektu je prostorové uspořádání a návrh podoby objektů a sportovišť sportovního a relaxačního areálu ve Znojmě. Výchozím bodem pro koncept areálu je pozemek situovaný na periferii města. Přesněji na pomezí venkova, města, příměstské zeleně a volné přírody, v bezprostředním sousedství průmyslové zóny.

Pestrá směsice prvků dotvářejících kontext okolí pozemku umožnila alternativnější pojetí návrhu sportovišť, ubytovacího a restauračního zařízení. Pozemek o rozloze 0,5 ha se nachází v sousedství největšího znojemského sídliště, navazuje na hustou síť cyklostezek a hlavní komunikaci do Vídně. Může nabízet služby, které jsou v současné době ve čtyřicetitisícovém městě poddimenzované (relaxační zařízení, sportovní vyžití, prostory pro pobyt s dětmi). Vzhledem k pestrému charakteru okolní zástavby a neudržované zeleně, působí lokalita esteticky devalvovaně. Ideová studie tak řeší nejen rozvržení jednotlivých objektů a venkovních sportovišť a jejich propojení s prvky drobné a zahradní architektury, ale chce vyjádřit potřebu zasazení areálu do prostředí tak, aby celek působil co možná nejpřirozeněji, kultivovaně a tak, aby bylo zřejmé, že záměrem bylo zpracovat a změnit daný prostor do podoby blížící se svým uspořádáním, tvary, materiály, barvami… svým jazykem „obyčejnému, příjemnému, a funkčnímu, které se zároveň nebrání projevu nahodilosti a hravosti“ na úkor snahy o vytvoření výjimečného.

     


  Diplomní projekt Sporotvní a volnočasový areál Znojmo
  LEONA HÖBAUSOVÁ, VŠUP Praha
 
  vedoucí diplomního projektu:  prof. akad. arch Jiří Pelcl
  školní rok: 2008/2009