Jaké novinky přináší ArchiCAD v aktuální verzi 12?

Úterý, 11. Listopad 2008 - 16:00
| Napsal:
Komunikace mezi profesními CAD aplikacemi, jež odpovídají lokálním potřebám a normám, sdílení virtuální budovy a podpora formátu IFC – tak by se dala jednoduše charakterizovat zcela nová, poslední verze ArchiCADu. Úroveň dvanáctky vystihuje budova Centrály ING v Budapešti od architekta Györgyho Fazakase, která se stala jejím symbolem. Elegantní stavba poutá pozornost svým pláštěm – zavěšenou fasádou, která objekt otevírá okolí.

ArchiCAD 12 důsledně zachovává filosofii předchozí verze a současně přináší podstatné novinky. Prohlubuje stále víc strategii Graphisoftu, jejímž cílem je přímé propojení ArchiCADu s profesními aplikacemi.
Dvanáctka jako první 3D BIM aplikace, která podporuje multiprocesorové počítače, přináší vyladěné prostředí nabízející všechny výhody práce s technologií virtuální budovy (provázané dokumenty) a přitom stabilitu a vysoký výpočetní výkon.

Komplexní řešení

Důraz na schopnost komunikace mezi všemi profesemi, resp. profesními aplikacemi, podílejícími se na projektu, patří mezi hlavní vlastnosti Archi- CADu 12. Cílem není pouze výměna 2D výkresů, ale sdílení virtuální budovy.
Vazba mezi aplikacemi je řešena přímo nebo prostřednictvím specifických datových formátů, zejména IFC:

  • statika – přímá vazba: FEM Design v7, vazba přes formát IFC: SCIA ESA PT, Tekla Structures v14, Axis VM v8, SAP2000 v11 a ETABS v9
  •  energetické bilancování – přímá vazba: Energy Plus, Riuska, ArchiPhysik a ECOTECT přes GMB.xml Green Building Studio
  •  TZB – přes IFC: DDS (viz ArchiNEWS 2/08)
  • modelování a vizualizace – přímá vazba C4D 11 AC12, SketchUp 6, Artlantis Studio2 a Google Earth
  •  projekt management a rozpočty – přímá vazba: Vico Software

 

Tři nosné pilíře: rychlost, design a dokumentace

Poslední verze ArchiCADu využívá v zásadních operacích, jako jsou výpočet 3D či generování řezu, všechny procesory víceprocesorových počítačů, čímž dochází k podstatnému zrychlení práce. To platí i o operacích typu překreslování 2D výkresů, jejichž zpracování a průběh byly oproti předchozí verzi výrazně zkráceny.
Filosofie práce v ArchiCADu je založena na projektu virtuální budovy, která je navrhována pomocí „reálných“ objektů, jako jsou zdi a desky. Dvanáctka prohlubuje automatizaci práce s těmito objekty. Hlavním příkladem je nástroj „Zavěšená stěna/fasáda“, který zadáváním parametrů vymodeluje komplexní konstrukci libovolného tvaru složenou z elementů – sloupků, výplňových panelů, oken, dveří či slunolamů.
Revoluční novinkou je tzv. 3D dokument. Jedná se o automaticky okótovanou perspektivu nebo axonometrii celého modelu nebo jen jeho výřezu, tedy velmi názorný výkres. I tento dokument je plně provázán s virtuální budovou. Při jakékoli změně, ať už v půdorysech nebo modelu, se automaticky aktualizuje.

Zavěšená stěna

  Zavěšená stěna (fasáda) je seskupením prvků (rámů, panelů, doplňků a spojů) uspořádaných podle schématu. Lze s ní zacházet jako se samostatným prvkem. Zároveň je ale každý prvek dostupný a upravovatelný bez narušení celé konstrukce. Konstrukci stejně jako jednotlivé prvky lze upravovat graficky. Zavěšená stěna bývá často vytvořena v extrémních geometrických tvarech, které nesplývají s horizontálně-vertikálními rovinami. ArchiCAD proto nabízí variabilní vstupní roviny, aby zajistil volnost v definování povrchů. V porovnání s ostatními konstrukčními prvky umožňuje mnohem větší volnost úprav, např. možnost zadávání v řezu, úprava obrysu nebo volné otáčení.

3D dokument

Funkce 3D dokument umožňuje použít jakýkoli 3D pohled jako základ pro vytváření dokumentu (výkresu), do kterého můžou být následně přidány kóty, poznámky a další 2D prvky. Lze například vytvořit dokument výkresu detailu s informacemi zobrazenými ve 3D (např. řez sendvičovou konstrukcí v prostoru doplněný o kóty a poznámky) nebo převést 3D pohled budovy do dokumentu, který zobrazí průnik sendvičových konstrukcí v prostoru. Je to dáno tím, že 3D dokument umí zobrazit řezové výplně v konstrukcích 3D modelu, volitelně využívá atributy řezové výplně a čáry definovaných úrovní prvku. Stejně jako ostatní modelové pohledy má svůj vlastní dialog nastavení, kde lze nastavit parametry, jako jsou výplň/ pero povrchů a obrysů prvků (včetně řezu sendvičovými konstrukcemi), průhlednost, 3D šrafování, stínovaní, efekty slunce a stínů.

Částečné zobrazení konstrukce

Zobrazení a výstup sendvičových a složitých svislých a vodorovných konstrukcí ve zjednodušené formě umožňuje funkce částečného zobrazení konstrukce. Díky tomu lze při spolupráci s architektem nebo inženýrem – statikem upřednostňovat publikaci konstrukčních plánů, které zobrazují složité a sendvičové konstrukce pouze částečně zobrazením jejich nosné konstrukce nebo zobrazením bez povrchu. Částečné zobrazení konstrukce má stejný vliv na zobrazení prvků ve 2D i 3D. Odlišné částečné zobrazení konstrukce lze přiřadit každému pohledu, např. půdorys nebo axonometrie.

Obrázkové výplně

Obrázky jako výplně popředí ve výkresech lze použít díky obrázkovým (rastrovým) výplním. Dva- náctka jich nabízí několik předdefinovaných, další si lze vytvořit. Při vytváření a používání výplní je samozřejmě možné provádět změny.
Výplně jsou v nabídkách seskupeny pod novými jmény. Při použití výplně popředí (dříve plná) je vidět pouze ta část, která zakrývá pozadí. Při použití výplně pozadí (dříve prázdná) je vidět pouze pozadí, protože popředí je nastaveno na nulu. Novinkou jsou tři výplně, které mají nastavené průhledné popředí 25 %, 50 % a 75 %.

Čtyři licence na výběr

Pro ArchiCAD 12 jsou k dispozici čtyři základní typy licencí: komerční, výuková pro studenty a učitele (EDU/UNI), zkušební (TRIAL) a demo. Pro pořízení komerční licence lze vybírat mezi třemi možnostmi, které se liší cenou: klasická, se SupportPackem a pro mladé architekty.
Plně funkční demo verze neumožňuje ukládání, tisk či jakýkoliv výstup ze spuštěného programu. Lze vytvořit libovolnou konstrukci za použití všech funkcí komerční verze, ale po ukončení práce se vytvořený projekt nezachová.
Ve zkušební licenci lze ukládat projekt po dobu 30 dnů, oproti komerční licenci ale platí omezení. Každá zkušební instalace používá jedinečný formát souborů, a proto není možné pracovat v týmech. V souborech se zobrazuje vodoznak. Ovšem po zakoupení komerční licence lze soubory vytvořené ve zkušební verzi převést a dále s nimi plnohodnotně pracovat.
Se zkušební licencí si lze zdarma stáhnout výukové materiály BIM Experience Kit a interaktivní příručky.
Studentské/učitelské verze jsou funkčně totožné s komerčními. Datová kompatibilita, tedy možnost úprav projektů vzniklých v komerční verzi, je obousměrná: projekty vzniklé ve verzi komerční lze dopracovat ve studentské a opačně. Výstupy ze studentské verze jsou označeny textem „Zpracováno ve studentské verzi“ či logem výrobce programu. Je-li projekt rozpracovaný ve studentské verzi dále zpracován ve verzi komerční, přepne se tato do studentského módu (označení výstupů textem či logem).
Instalátor pro všechny typy licencí je společný. Požadovaný typ licence se volí až v průběhu instalace, přičemž demo získáme volbou komerční instalace. Takto nainstalovaný program se bez hardwarového klíče chová jako demo. (Registrace EDU na https://eduregistration.graphisoft.com/ a TRIAL na https://trialregistration.graphisoft.com/ default.aspx.)

 

Systémové požadavky


MacOS (PPC nebo Mac Intel)
Operační systém: OS 10.4 a 10.5 Procesor: G5 nebo Intel Mac procesor, vícejádrový procesor – doporučen pro plné využití kapacit
Paměť: 1 GB RAM požadováno, 2 GB nebo více doporučeno*
Grafická karta: Open GL a s vlastní pamětí aspoň 256 MB

Windows
Operační systém: Microsoft Windows XP Professional; XP Professional x64edition Vista Business a Ultimate Edition (32-bit a 64-bit) Procesor: Intel Pentium 4 nebo vyšší, vícejádrový procesor – doporučen pro plné využití kapacit
Paměť: 1 GB RAM požadováno, 2 GB nebo více doporučeno*
Grafická karta: Open GL a DirectX9 s vlastní pamětí 256 MB *Plná instalace ArchiCADu vyžaduje cca1 GB volného místa na disku a 2 GB volného místa na disku pro práci se složitými projekty a 3D vizualizacemi

Ceny licencí
Demo, zkušební (Trial) a výuková pro studenty a učitele (EDU/UNI): zdarma
Pro mladé architekty a projektanty: 69 400 Kč
Komerční: 138 800 Kč
Komerční se Support Packem: 111 000 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Klíčová slova: