Karlínský brownfield Cornlofts Šaldova

Pátek, 12. Červen 2009 - 3:16
| Napsal:

Cornlofts Šaldova, rezidence s významným industriálním charakterem a architekturou světové třídy se stává novým domovem pro rezidenty a majitele bytů v pražském Karlíně v Šaldově ulici. Na proměně budovy bývalé sýpky z 60. let 19. století v moderní loftové bydlení se podílelo světoznámé vídeňské architektonické studio Baumschlager – Eberle ve spolupráci s ateliérem Pavla Hniličky.

Fotoalbum: 
Developer Karlin Group vždy klade důraz na architekturu a spolupracuje s předními českými i zahraničními architekty. „Pro výběr architekta u projektu Cornlofts Šaldova jsme zvolili u nás ještě trochu netradiční formu výběru architektonického studia na základě mezinárodního workshopu, kdy máme jako investoři šanci ovlivnit finální podobu architektonického návrhu za asistence odborné poroty,“říká Serge Boreinstein, prezident Karlin Group. Workshop byl vypsán v roce 2002. Odborná porota sestavená z předních zahraničních a českých architektů i zástupců památkářů vybírala z projektů 12 architektonických studií. Zadáním byla přestavba sýpky a rozvoj nových bytových jednotek uvnitř bývalého průmyslového bloku.

Z workshopu vyšlo vítězně studio světoznámých vídeňských architektů Baumschlager – Eberle, které citlivě navrhlo dialog dvou rozlišných architektur a v kombinaci s novostavbou vytvořilo svébytný koncept moderního loftového bydlení v památkově chráněné budově. Porota ocenila především architektonické řešení, které ponechává originální historickou fasádu, zatímco novostavba vkusně integruje moderní styl s urbanistickou kompozicí 19. století. Důležitou roli hrají i prosklené fasády s balkony a lodžiemi, které dodávají celému celku odlehčení a privátní atmosféru. Práce na projektu byly zahájeny v dubnu 2007 a ukončeny v červnu 2009.

„Loftové bydlení“ vzniká přestavbou industriálních objektů na velkoprostorové nečleněné byty a patří mezi alternativní nadstandardní ateliérové bydlení, které se samo o sobě stalo v zahraničí určitým životním stylem a nyní si pomalu hledá svou klientelu i v Čechách. Cornlofts Šaldova nabízí celkem 105 luxusních bytů, z nichž část je loftového charakteru v zrekonstruované historické budově a novostavbě se soukromými střešními terasami pro byty v nejvyšším podlaží. Filozofie projektu se odráží v jeho flexibilitě a vychází vstříc širokému spektru klientů.

POPIS PROJEKTU

Urbanistické řešení / památkový objekt

Náš návrh předpokládá, že v první a nejvýznamnější fázi bude na západní straně bloku propojen dominantní nárožní dům na severu s bývalou rozvodnou a kotelnou na jihu – bude vestavěn nový, moderní objekt. Tato nová budova Cornloft (Sýpka) bude sestavena ze tří hlavních objemů propojených štíhlými objekty přemostění, které spojují celou budovu do stávající struktury a definují tuto zástavbu jako menší, jemnější, jasně patrný blok v souladu s urbanistickým rastrem z 19. století. Objemy budov na západní straně vyjadřují jasnou hranici veřejného prostoru nové vnitřní komunikace i zajišťují přímé propojení s vnitřním nádvořím, kterým je možné vidět stávající budovu Cornloft. 

Vztah mezi stávajícími a novými objekty Cornloft je řešen velmi citlivě a s velkou péčí, kdy je vytvořen bohatý vnější prostor mezi objemy budov. Toto řešení je zdůrazněno novými prosklenými fasádami s balkóny, lodžiemi na nádvorní straně stávající památkově chráněné budovy a skladbou nové budovy. S ohledem na požadavky památkové péče zůstávají uliční průčelí stávající budovy Cornloft nezměněna. Jsou pouze renovována a osazena nová okna do silných historických zděných stěn. Střecha, která si podél Šaldovy ulice zachovává svou památkově chráněnou siluetu, bude lehce pozměněna přidáním střešních oken.
 
Urbanistické řešení a zahradní architektura

Mezi stávající a novou budovou Cornloft je vytvořen rovný, klidný a chladný nekrytý prostor. Nepřerušená plocha z oblázkového štěrku (plaveného říčního štěrku) je rozdělena do různých nádvoří jednotlivými hmotami budov, které zasahují a ustupují z tohoto prostoru. Jednotlivé segmenty budou zdůrazněny skupinami stromů tvořených štíhlými topoly. Fontánky s pitnou vodou budou umístěny mezi ostrůvky vystavěnými pro skupinky stromů a pouličním vybavením kolem nich (lavičky, květináče).

Tento propracovaný městský park je charakteristický svou poklidnou atmosférou vhodnou pro oddech a odpočinek. Přirozeným způsobem je tak vytvořen prostor, který rozvíjí vlastní nezaměnitelný “genius loci” celého komplexu budov. Jedna řada lip vysazených podél nové vnitřní komunikace za areálem Cornloft přispívá k urbanistické koncepci propojení objemů budov budoucí nárožní budovy v Křižíkově ulici na severu a bývalé rozvodny v Pernerově ulici na jihu.
Konstrukční systém

Stávající budova Cornloft (Sýpka) využívá výhody stávajících historických cihelných a dřevěných konstrukcí původně dimenzovaných na velká zatížení. Nové stropy jsou navrženy jako betonové desky z důvodu splnění požárních předpisů. Nové balkóny na západním průčelí jsou přistavěny ke zděnému průčelí zvnějšku a jsou podepřeny druhou řadou ocelových sloupů vedle vnější krycí prosklené stěny.

Nová budova Cornloft má jedno garážové podlaží v suterénu, přízemí a tři nadzemní podlaží. Konstrukce je zpevněna vnitřními, centrálními jádry, která mají 20 cm silné betonové stěny. Okraje stropních desek tak nemají další konstrukční prvky a umožňují velkou variabilitu v navrhování tepelně izolačních vrstev průčelí.

Plášť budovy
/ průčelí

Průčelí je vyjádřením viditelného propojení mezi stávajícími a novými částmi objektu, které svazuje dohromady. Charakter homogenního materiálu průčelí jemně zdůrazňuje celkové řešení objektu.

Balkóny a nejvyšší podlaží stávající budovy Cornloft jsou překryty jednoduchou prosklenou stěnou, která zvyšuje kvalitu bydlení směrem na západ a která se otevírá směrem k historickému průčelí. Jedinou změnou na této straně památkově chráněné budovy je záměna oken za okna francouzská. Nová budova Cornloft je opatřena vysoce kvalitním tepelně izolujícím pláštěm tvořeným prosklenou stěnou. Její funkce není jen vytvoření zóny s tepelnou ochranou, ale též jako ochrana základní fasády před vlivem počasí a jako efektivní hranice soukromého prostoru v závislosti na stupni otevření skleněných prvků podle přání budoucích obyvatel.
 
 
 
zdroj: Karlin Group