KOMA 2011: Soutěžní návrh #02

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Architektonické a stavebně - technické řešení

Cílem projektu bylo vytvořit jednoduchou a přírodě blízkou hmotu, která by v kombinaci s parkovou úpravou oživila prostor mezi stávající bytovou zástavbou. Jednoduché tvarové řešení vychází ze zvoleného konstrukčního systému s využitím prostorové modulace. Rovněž respektuje urbanistickou koncepci lokality. Důraz je kladen především na provedení detailů. Fasády jsou pojednány obkladem dřevěnými latěmi. Výraznými prvky jsou lakované plechové rámy v odstínu žluté barvy zdůrazňující vstupy do objektu. Ve stejné barvě jsou řešeny otevíravě části oken. Objekt je navržen s maximálním ohledem na bezbariérový provoz a jsou na něj kladeny vysoké nároky z hlediska energetické náročnosti dle současných trendů (např. tl. tepelné izolace, větrání s využitím rekuperace -jednotky VZT budou umístěny v podhledech jednotlivých prostorů. Vytápění je uvažováno el. podlahové, příprava TUV průtokovými zásobníkovými ohřívači umístěnými pod umyvadly. Elektroměr a uzávěr vody bude umístěn v inst. předstěně v kanceláři. Komunikační prostor je uvažován jako dvojitá fasáda, množství slunečního svitu bude regulováno venkovními polohovacími žaluziemi - střecha umožňuje umístění fotovoltaického systému.

Navrhovaný objekt 'senior centrum' v Praze Strašnicíh bude sloužit jako denní centrum pro seniory. Cílem návrhu bylo vytvořit přirozený prostor pro setkávání, relaxaci a tvůrčí práci, zároveň oživit neutěšený prostor mezi stávající bytovou zástavbou - zámérně byla zvolena jednopodlažní hmota, která svým objemem nebude více zaplňovat už tak výrazně zastavěné území. Stavba svou koncepci umožňuje přímý průchod řešeným územím za použití hlavního komunikačního prostoru centra (chodby), který slouží zároveň jako galerie (např. pro výtvarné práce seniorů nebo pozvaných umělců). Centrum se skládá ze čtyř základních částí (víceúčelová místnost [sál, ateliér, kancelář, wc ), které lze skládat podél libovolného komunikačního prostoru - stavba se tak může přizpůsobit pozemku a být situována v různých lokalitách.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.

Barevný svět architektury.