KOMA 2011: Soutěžní návrh #09

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Hlavnou myšlienkou Orchitektonického riešenie je vytvorenie vhodných podmienok pre plnohodnotný život dôchodcov. Objekt je rozdelený na jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Prvé podzemné podlažie je riešené parkoviskom a spa wellness štúdiom pre dôchodcov s možnosťou rehabilitácie a masáže. Prvé nadzemné podlažie má vchod z východnej strany, obsahuje vrátnicu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, knižnicu, terasu a vhodné výhľady do okolia. Na druhom nadzemnom podlaží je umiestnená lôžková časť pre 24 osôb. NO treťom nodzemnom podlaží sú byty pre dôchodcov s možnosťou trvalého obývani. Štvrté nadzemné obsahuje ekumenickú kaplnku s zatrávnenou terasou s posedením. Budova je koncipovoná pozdĺž pozemku s základným modulom 9350 x 3600.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Budova je kombinovoná s koma modulovým systémom 9350x3600 a železobetónovou konštrukciou l PP. Železobetónom sú riešené dve komunikačné jadrá.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Kombinácia materiálu koma modulový systém a železobetónová konštrukcia. Za zmienku stojí 4NP kde uvažujem o oceľovej konštrukcii.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: