KOMA 2011: Soutěžní návrh #10

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Identifikačné údaje:

Názov stavby: Domov pre seniorov
Miesto stavby: Praha – Strašnice
Charakter stavby: novostavba
Počet podlaží: 4
Počet apartmánov: 17
Počet izieb: 30
Výška objektu: 14,550 m

Účel objektu:

Budova je navrhnutá ako penzón pre seniorov s denným centrom. Slúži na trvalé ubytovanie užívateľov a na ich čiastočnú sebarealizáciu, ale ponúka aj občiansku vybavenosť. Je navrhnutá ako samostatne stojaci objekt. Budovu tvoria štyry podlažia, jedno podzemné a tri nadzemné. Vstup do objektu je bezbariérový. Situovanie objektu: Objekt je umiestnený v svažitom teréne v smere sever-juh. Nachádza sa medzi blokmi bytových domov. Zo severnej strany je pozemok ohraničený ulicou Gutova, z ktorej je priamo prístupný. V blízkosti sa nachádzajú zastávky MHD. Riešené územie sa nachádza v lokalite, ktorá je súčasťou urbanistickej štruktúry pozostávajúcej z nízkej a strednej zástavby, v bezprostrednej blízkosti sa však nachádzajú aj dva bytové domy vysokej zástavby. Daná parcela je voľná.

Urbanistické a architektonicko-výtvarné riešenie:

Architektonické riešenie vychádza z okolitej zástavby a okolitého priestoru. Celý ojekt je osadený do priestoru zelene, komunikačných chodníkov a je napojený na cestnú komunikáciu. Architektonicky oživuje okolité prostredie.

Dispozično-prevádzkové riešenie:

Podzemné podlažie umožňuje parkovanie osobných automobilov s počtom 27 státí + 2 bezbariérové, je tu umiestnené aj TZB, priestor na odpadky, vstupné priestory a komunikačné jadro umožňujúce prístup do nadzemných podlaží ,suchou, nohou. Prízemie tvorí občianska vybavenosť: lekár pre seniorov, lekáreň, kaderníctvo s manikúrou, telocvičňa pre seniorov, priestory pre správu, hygienické zariadenia, spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchyňa so skladmi (dokončujúca kuchyňa – úprava hotových jedál pred výdajom), práčovňa a žehliareň so skladom, a priestory pre zamestnancov. Telocvičňa slúži iba potrebám seniorov bývajúcich v penzióne, a preto tu nie je riešená šatňa s hygienickými kabínami. Spoločenská miestnosť umožňuje ľahké prepojenie s jedálňou pomocou štyroch pohyblivých stien, čím sa vytvorí veľký univerzálny priestor na spoločenské aktivity. 2. a 3. nadzemné podlažie tvoria jednoizbové a dvojizbové apartmány, a na 3.NP fajčiareň a spoločná kuchynka. Apartmány sú zostavené zo štyroch rôznych typov tak, aby mali rôzni užívatelia na výber ten, ktorý najviac spĺňa ich nároky. Apartmány na 2. NP sú variabilné a ľahko prestaviteľné podľa potrieb užívateľov. To umožňuje demontovateľná sadrokartónová priečka. Vznikne tak apartmán s dvoma spálňami alebo s jednou spálňou a obývacou izbou. Obidve možnosti dopĺňa hygienická bunka, chodba a kuchynka s oknom umožňujúcim pozorovať dianie na chodbe. Apartmány na 3. NP majú svoju dispozíciu pevnú: dve izby spojené chodbou, hygienická bunka a kuchynka. Nachádzajú sa tu však aj apartmány bez kuchynky určené menej pohyblivým užívateľom. Tí môžu využívať spoločnú kuchynku, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti. Na menšie spoločné stretnutia a aktivity seniorov slúžia kóje vysunuté z chodieb. Všetky apartmány sú riešené bezbariérovo, umožňujú tak variabilitu a flexibilnosť s pribúdajúcimi nárokmi jednotlivého užívateľa ako je napr. čoraz menšia pohybová schopnosť atd. Kuchynky v nich sú doplnené sklápacími jedálenskými stolmi so stoličkami, aby nebránili pohybu možného užívateľa na vozíčku.

Konštrukčno-typologická časť:

Základy:
Zakladanie budovy je pod stĺpmi na pätkách a pod stenami na základových pásoch do nezámrznej hĺbky. Strop suterénu tvorí základová doska hrubá 250 mm, ktorá roznáša zaťaženie od vrchnej stavby tvorenej priestorovými modulmi. Nosná konštrukcia: 1.PP: železobetónové stĺpy 300x300 mm a steny, železobetónová stropná doska so skrytými prievlakmi hr. 250 mm, drátkobetónová podlaha 150 mm. 1.NP – 3.NP: nízkoenergetický modulový systém. Rozmery modulu 4000 mm x 9350 mm. Deliace priečky sadrokartónové hr. 125 mm.

Schodiská:
Sú navrhnuté oceľové a do suterénu ako monolitická oceľobetónová doska s monolitickými oceľobetónovými stupňami. Votknuté sú do nosných múrov. Majú dostatočné denné osvetlenie doplnené umelým. Zábradlie vo výške 900 mm.

Výťahy:
Výťahy sú od firmy OTIS, model Gen2 – osobný výťah bez strojovne.

Strešná konštrukcia:
Sendvičová, jednovsrtvová, spád 0,5 %, vnútorné zvody

Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia vrátane verejnej dopravy:
Občianske vybavenie sa nachádza v budove a v jej tesnej blízkosti.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: