KOMA 2011: Soutěžní návrh #12

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Předmětem studie je návrh penzionu pro seniory o kapacitě10-ti samostatných nájemních bytových jednotek pro jednu osobu, každá o výměře cca 40m2. Z uvedených jednotek je 6 řešeno bezbariérově. Každá obytná jednotka se skládá z předsíně, obytné části s kk a sociálního zázemí. Objekt obsahuje rovněž zázemí lékařského a pečovatelského personálu, společenskou místnost a pomocné prostory objektu. Objekt obsahuje 3np a 1pp. Je řešen bezbariérově. Počítá se rovněž s doplňkovými službami docházkovou formou, stravování bude řešeno individuálně dovozem hotových jídel. V 1.pp je umístěna technická místnost pro připojení objektu na sítě. Dále je zde 7 parkovacích stání. Otáčení vozidel je řešeno úvraťově v jižní části 1.pp.

Objekt koncipován jako lapidární hmota zasazená do terénního zářezu, ktery objekt vymezuje a zároveň vytváří na úrovni 1.pp nástupní a parkovací plochu pro přístup automobily. Hlavní vstup do objektu je na úrovni 1.np prostřednictvím rampy.

Objekt je řešen v modulové síti 3 200 mm x 7 300 mm x 3 000 mm. V 1.pp je nesen vetknutými sloupy. Všechny přiznané ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány. Obvodový plášť je proveden z plechu s povrchovou úpravou bílá matná a antracitově šedá. Venkovní zábradlí jsou provedena z tahokovu. Lícová strana výplní jednotlivých buněk na východní fasádě je provedena z desek osb s bezbarvým lakem. Vnitřni skladba konstrukcí vychází z provedení nízkoenergetickeho modulu Koma. Opěrná zeď zářezu je provedena z pohledového betonu. Pojezdové plochy v 1.pp jsou provedeny z kartáčovaného betonu světlé barvy.

Objekt bude napojen na inženýrské sítě v technické místnosti v 1.pp. Napojení UT a TUV rozvodů se předpokládá ze sousední výměníkové stanice. Dále se předpokládá připojení na vodovod a elektro NN + SLB. Přípojka plynu nebude realizována. Projekt počítá s přeložkami stávajících sítí v místě terénního zářezu.

Projektované kapacity:

zastavěná plocha 573,06 m2
užitná plocha 775,65 m2
obestavěný objem 2 750,40 m3
počet nájemných jednotek 10
plocha jednotky 40 m2

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: