KOMA 2011: Soutěžní návrh #17

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

ZADÁNÍ

Cílem projektu bylo navržení objektu pro seniory, který bude vycházet ze současných potřeb seniorů. Pozemek se nachází na úzké, dlouhé parcele v Praze-Strašnicích. Pozemek je výborně dostupný jak MHD tak automobilem. Objekt je navržen především z modulových systému a doplněn monolitickým železobetonem

KONCEPT

Hmota domu je částečně zasunuta do terénu, díky tomu se objekt jeví, užší a může sloužit prostorově náročnějším provozům (lékař, víceúčelový sál a komerční prostor). Hmotová kompozice vychází ze stávajícího jednopodlažního objektu a severně svažujícího se terénu. Dominantu pak tvoří 3 podlaží umístěná k vedlejší budově se kterou svírá chodník a ten spojuje „náměstí“ u ulice Gutova a „amfiteátr“ u jižní strany budovy. Mezi navrhovaným objektem a čtyřpodlažním bytovým domem leží „louka“ se stromy, šachovými stolky, dětským hřištěm, hřištěm pro pétanque a jinými „atrakcemi" nejen pro seniory. Přes zelenou „louku“ a uličku jsou spojeny ulice Gutova a Průběžná.

Hmota domu je velmi jednoduchá, díky tomu je také velmi ekonomicky nenáročná a tak přijatelná pro seniory. Prosklené komunikační jádro rozděluje dlouhou hmotu budovy na menší části a tím vizuálně propojuje osu východ-západ. Komunikační jádro funguje v létě na principu komínového efektu, kdy ve spodní části se otevřou otvory pro studený vzduch a v horní části je odváděn teplý vzduch.

DISPOZICE

První podlaží je rozděleno schodištěm na tři části. První slouží jako komerční prostor s návaznosti na denní centrum (kosmetika, kavárna...). Druhá, prostřední, jako lékařské centrum a poslední část je víceúčelový, společenský sál. Ve druhém podlaží jsou navrženy 3-4 poradenské kanceláře přístupné z „louky". Třetí a čtvrté patro je navrženo pro variabilní, bezbariérové byty.

KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je primárně složena z modulové struktury, vyjímku tvoří schodišťový prostor a stěny v kontaktu s terénem, ty jsou ze železobetonu. Počet modulů celé konstrukce jsou 3. V prvním podlaží jsou moduly výšky 3,3m, šířky 4,1m a délek 11m a 5,5m. Ve vyšších patrech mají moduly nižší výšku 3m a standartních rozměrů. Základová konstrukce je z monolitického železobetonu. Ubvodový plášť je složen z exteriérových cetrisových desek a dřevotřískových desek vyplněných tepelnou izolací 200mm. Okna jsou navržena třívrstvá, hliníková.

BILANCE

plocha komerčních prostor: 74m2
plocha víceúčelového sálu: 125m2
plocha poradenských kanceláří: 35m2
počet poradenských kanceláří: 3
počet ordinací: 1
plocha bytů: 280m2
počet bytů: 8
počet kontejnerů 11,0 x 4,1 x 3,3[m] 9
počet kontejnerů 11,0 x 4,1 x 3,0[m] 12
počet kontejnerů 5,5 x 4,1 x 3,0[m] 3
počet svislých monolitických jáder 2

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: