KOMA 2011: Soutěžní návrh #22

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

 

KONCEPT

Penzión s denným centrom vychádza z myšlienky vytvorenia príiemného bývania pre seniorov, ktoré nema pripomínať akúsi veľkokapacitnú nemocnicu pre starých, ale prave naopak ma navodiť domacu atmosféru.

Preto je kapacita penziónu "iba" šesť, v prípade párov dvanasť miest. Každý v ňom ma svoiu vlastnú izbu a socialne zariadenie. Penzión ie tvorený šiestimi bunkami, kde vždy dve bunky majú spoločnú kuchynku a vonkajší dvor. Tato časť obiektu je prístupna len pre nájomníkov. Má dva vstupy. Jeden cez hlavnú budovu a duhý z ulice Prúběžná. Všetky priestory sú koncipované tak, aby boli vhodné pre osoby s telesným postihnutím.

Súčasťou zariadnia je aj denné centrum pre komunitu seniorov z mestskei časti Strašnice. K dispozícií majú spoločenskú miestnosť, kuchynku/ohrevňu jedla, dielňu, balkón a terasu s petangovým ihriskom na streche hlavnej budovy. Správcom tohto centra by sa stal jeden z obyvateľov penziónu.

Koncept počíta so začlenením samostatnej prevádzky kaviarne/obchodu v 1 PP hlavnej budovi so vstupom priamo z ulice Gutova. V tejto prevadzke by boli na predaj ručne vyrabané výrobky döchodcami z centra. Teplý vlnený sveter, alebo odskúšaný domaci kolač priamo od starei mamy...!

KONŠTRUKCIA

Navrhovaný obiekt je tnojpodlažná stavba, konštruovana z priestorových modulov Comfortline M3 od Koma Modular Construction. V projekte sa uvažuje so štyrmi druhmi modulov (2,5 x 8,5 x 3,0), (3,6 x 8,5 x 3,0), (2,5 x 7,0 x 3,0 ), ( 3,6 x 7,0 x 3,0 ) v úseku denného centra a dvoma druhmi modulov (3,0 x 9,3 x 3,0 ), ( 2,5 x 6,0 x 3,0 ) v úseku penziónu. Použitie až šiestich modulov je odvovodnené plnohodnotným využitím daného pozemku. Založenie objektu je riešené prostredníctvom základových pasov. Výšková úroveň založenia denného centra a penziónu je rozdielna. Rozdiel je riešený spádováním a vhodnou úpravou terénu. Na západnej strane sa nachádza rampa, ktorá tvorí vertikálnu komunikáciu medzi týmito rozdielnými úrovňami. Časť prvého nadzemného podlažia je zapustena do terénu, takže musí byť opatrená vhodnou hydroizolačnou vrstvou a musí odolávať zemnému napätiu. Nosnú funkciu objektu zabezpečujú samotné moduly a železobetónové steny, ktoré nesú výťah a schodisko. Výťah a schodisko sú umiestnené v module medzi denným centrom a penziónom a tvoria veltikálnu komunikaciu medzi vstupnou časťou, hlavnou časťou denného centra a pochodzou strechou. Strecha je riešena ako zelená, s extenzívnou zeleňou.

Fasáda ie obložena vlnitým plechom a dreveným obkladom, s prislušným, normu splňajúcim zateplením. Presklenné plochy sú konštruované s pevným zasklením. Rámy sú zapustené do konštrukcie z hľadiska lepších tepelnotechnických vlastností a v neposlednom rade kvoli estetickej funkcii.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: