KOMA 2011: Soutěžní návrh #23

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

 

Urbanisticke řešení:

objekt svou hmotou respektuje měřítko okolní zástavby. Dům je dalším svébytným prvkem architektury stejne jako okolní zástavba. Svým jižním prů- čelím zachytává linie nároží okolních domů a vstřebává je. „Tvarem jsem chtěl docílit sklidnění místa, zároveň mi šlo o to, aby na sebe upozorňoval a byl přitažlivým". Území kolem domu jsem zprůchodnil parkem bezbariérově nebo po schodišti. Před objektem jsem navrhl náměstí které pokračuje k ulici Průbežné čímž se snažím o opět přitažení obyvatel k objektu.

 

Architektonicke řešení:

objekt je navržen jako pětipodlažní s jedním podzedmním podlažím a čtyřmi nadzemními. Konstrukční systém je zhotoven z obytných kontejnerů Koma Modulars v nízkoenergetickém provedení. Konstrukční výška je 3,4m, které jsou ulozeny na betonovém základu. První podzemní a první nadzemní podlaží tvoři pomyslný sokl na kterém jsou umístěny 3 trakty kontejnerů. Okna jsou navržena v 3m rastru na světlou výšku podlaží. Vstupy do objektu zjihu a západu v úrovni 1np ze severní strany v úrovni 1pp. Svislá komunikace po objektu je zajištěna výtahem a schodištěm. Z provozniho hlediska můžeme objekt rozdělit na 3 častí:

1. provozní zázemí celého objektu které se nachází v 1pp. Jsou to části administrativní, kuchyně a sní spojené provoz. Technické zařízení budovy a technické zázemí pro rezidenty.

2. služby: v 1.np jsou umístěny služby které by měli využívat jak rezidenti tak okolní obyvatelstvo, stravovaní zajištuje restaurace, která bude fungovat i pro veřeinost jídlo je z kuchyně dopravováno jídelním výtahem. V přízemí se dále nachází kadeřnictví, knihovna, minimarket, doktor.

3.privátní část: aby bylo zamezeno přístupu cizích osob do této části budou výtahy a dveře do této části fungovat na kartu nebo klíč. Privátní část se nachází v 2-4np. V bočních traktech jsou umístěny bytové buňky. 1/5 buněk je řešena bezbariérově.

V každém patře je vyhrazen pokoj pro ošetrovatelku. Prostřední trakt (chodba) slouží s polečně s jednou bunkou jako společenský prostor. Chodba ve 4np má prosklenou střechu. Každý pokoj je vybaven malou kuchyňskou linkou. Sociální zařízení je navrhováno buď pro každou buňku zvlášť a nebo maximálně pro dvě bytové jednotky.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: