KOMA 2011: Soutěžní návrh #27

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Analýza místa

Řešená parcela se nachází na velmi komplikovaném místě. Pozemek je velmi uzký a těsně obklopen okolní zástavbou. Severní hranice vymezuje parkoviště sloužící okolním panelovým domům a přilehlé firmě /tiskárna/ umístěné v přízemním objektu. Východní hranice je vymezena zahrádkami bytového domu na ulici Srbínské a odcloněna od protilehlých objektů vzrostlými stromy. Jižní hranice je tvořena chodníkem vedoucím na ulici Průběžná na které se nachází zastávka MHD. Západní hranice je z poloviny vymezena přízemním objektem ve kterém je umístěna firma /tiskárna/, která má vstup na našem pozemku.

Architektonické řešení

Umístění budovy na parcele reaguje na zmiňovaná fakta v předešlé analýze. Hlavní hmota domu je posazena na hranu přízemního objektu tak, aby její západní fasáda umožňovala dostatečné oslunění a výhled, což jsou důležité parametry bydlení pro seniory. Střechu přízemního objektu jsme využili jako terasu, což jednak vytváří vymezený venkovní prostor pro seinory, ale také kultivuje celkově obytný soubor i pro obyvatele okolních domů. Střecha přízemního domu už sice není součástí naší parcely, ale firma /tiskárna/ zase využívá náš pozemek jako přístupovou komunikaci. Zvolili jsme tedy rešení, které je prospěšné pro obě strany. Komunikce našeho objektu jsme umístili na východní stranu a tím jsme uvolnili přístup do přízemního objektu. Hlavní vstup pro pěší je z jihu v návaznosti na zastávku MHD. Zásobování a příjezd sanitky je z parkoviště na severu parcely. Ve vstupním podlaží se nachází hlavní multifunkční společenský prostor navazující na terasu a pomocné místnosti /recepce, kancelář, ošetřovna, wc/. V dalších nadzemních podlažích se nacházejí byty pro seniory v různých standartech /jednolůžkový, dvojlůžkový a pro handicapované/. Komunikaci v objektu zajišťuje schodiště se třemi odpočinkovými mezipodestami a pro imobilní je navržen výtah.

Konstrukční a materiálové řešení

Základními konstrukčními prvky jsou prostorové moduly o rozměru 3×3×6,5m. Moduly jsou na základě funkcí a energetické úspornosti umístěny tak, aby stejně vytápěné místnosti vytvářely kompaktní box. Tím se minimalizuje tepelně izolovaná plocha. Objekt je navržen tak, aby splňoval energetickou náročnost kategorie A. Vnější fasáda budovy je tvořena hliníkovými panely na východní fasádě perforovanými. Vnitřní stěny jsou obloženy dřevem. Schodiště je železobetonové.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: