KOMA 2011: Soutěžní návrh #35

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

PENZION PRO DŮCHODCE

Objekt je situovaný na pozemku dlouhého a úzkého tvaru, podélně orientovaného ve směru sever-jih. Na východ od pozemku je umístěn 4 podlažní objekt, jižně 5-6 podlažní a západně se nachází dva 10 podlažní bodové panelové domy.
Na pozemek je navržena stavba pensionu pro důchodce s denním centrem, Okolní objekty výrazně determinují možnosti zástavby na parcele. Kvůli požadovaným odstupům se jeví jako nemožné umístit pouze na západní stranu objektu obytné místnosti. Nejvyšší potenciál je skryt ve východní straně.

Navíc ze 3d modelu okolí vyplývá, že objekt konstantní výše 4 nadzemních podlaží by místo zahustil, v lokalitě by působil nadbytečně a stínil by jižněji umístěnému bodovému bytovému domu. Navržený objekt se proto skládá ze hmot o výšce 2,3 a 5 nadzemních podlaží. Severní pětipodlažní hmota má být dominantní a má alternovat bodové domy. Jižně umístěné 2a3 podlažní části mají zjemnit působení 5 podlažní části a v lokalitě má za pomoci využití zeleně působit nenápadně.

Penzion má dva vstupy – hlavní z ulice Gutova, vedlejší z parkově upraveného prostoru na východ od objektu. Nízké rameno je chodbového typu, s vertikální komunikací v jejím středu. Chodba je umístěna při západní hranici pozemku. Dvoupokojové byty s koupelnou se sprchovým koutem a malou kuchyňkou se nachází na východ od chodby. Každá z obytných místností má přístup na krytou terasu – jedna je vždy větší s velkým ozeleněným květníkem.

Bodová dominanta objektu je schodišťového typu s denním centrem a administrativními prostory v přízemí a vždy třemi jednotkami na obytných podlažích. Objekt je propojen s nízkým ramenem chodbou, která je pod nízkým ramenem pod úrovní terénu, a proto je přisvětlena světlíkem (při hranici se stávajícím objektem garáží) s popínavou vegetací. Chodbu lemují místnosti prádelny, sušárny, technické místnosti a skladu nábytku.

Protože mohou být v objektu ubytovány manželské páry, kdy jeden může být invalidní či bez možnosti samostatného pohybu, jsou součásti obou vertikálních komunikací lůžkové výtahy. Vstupy jsou bezbariérové. Jeden vstup vede na severně umístěné parkoviště, druhý do parkově upraveného meziprostoru na východní straně. Nejen kvůli integraci generací by bylo vhodné do tohoto parku umístit dětské hřiště a parkový prostor oplotit a zpřístupnit pouze v denní době. Za těchto podmínek by pak parková zeleň mohla být udržovaná např. za pomoci obyvatel pensionu. Obyvatelům pensionu by také měla sloužit nejjižnější ze střech – vegetační střecha s intenzivní zelení (např. pěstování zeleniny či květin). Střecha na 3 podlažním objektu je také s vegetačním souvrstvím avšak s extenzivní zelení.

Objekt je složen z celkem 4 velikostních variant modulů. Tři z těchto modulů mají totožné dispozice, čtvrtý obytný modul má 3 varianty dispozičního uspořádání – závislé na umístění obvodové konstrukce. Východní fasáda nízkého ramene je uspořádána v šachovnici – střídá se modul s vegetací, zelenou omítkou a plným zábradlím s modulem s bílou omítkou se zábradlím ze zeleně probarveného průhledného skla. Na západní fasádě se střídají pruhy plné s bílou omítkou a pevné strukturální zasklení. Na fasádě 5 podlažní části se střídá bílá a žlutá omítka, barevný akcent dotváří skleněná zábradlí ze žlutě probarveného průhledného skla.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: