KOMA 2011: Soutěžní návrh #42

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Zadání

Cílem projektu je návrh domova pro seniory v Praze - Strašnicích.

Místo a motiv

Praha, Strašnice. Zadaná lokalita přílišnou krásou neoplývá. Z jihu vymezena ulicí Průběžnou, o jejímž charakteru snad vypovídá už její název, zleva dusí pozemek dvojice desetipatrových panelových domů a omšelá zadní stěna budovy tiskárny. Na severu se karta obrací moderním víceúčelovým hřištěm a na západě neutrálním blokem bytových domů snad z padesátých let. Velmi stísněné místo. Považovat tento pozemek za stavební je přinejmenším odvážné a umístit zde stavbu představuje velkou výzvu. Texturu okolní zástavby bude nutné pečlivě zohlednit, žijí tu lidé. Bude třeba místo učinit lákavým. Přes pozemek musí být umožněm průchod. Domov pro seniory nelze umisťovat stranou, naopak je nutno umožnit jeho začlenění nejen urbanistické, ale i sociální. Pokud možno, propojit mládí se stářím.

Místo a koncept

Na pozemku o výměře 674 m2 je navržen domov pro seniory, ve kterém je umístěm malý víceúčelový kinosál (fungující přes den jako jídelna) s mini-knihovnou, a proto může zařízení fungovat i jako denní centrum. Tento prostor je funkčně oddělitelný. Stavba je primárně přístupná z ulice Gutova, z obratiště pro osobní automobily. Na pozemku jsou vzhledem k charakteru budovy navržena 3 parkovací stání. V urovni 1.NP stavba přiléhá ke stěně budovy tiskárny, je tedy počítáno s jejími úpravami. Dále se v 1.NP nachází denní místnost s možností spaní pro obsluhu domova/sestru, sociální zařízení, kuchyňka, prádelna a sklad. Ve vyšších patrech budovy jsou navrženy pokoje pro seniory. Jejich potřebám jsou přizpůsobeny dispoziční charakteristiky (umožnění ubytování osoby na vozíku, terasy, dobré výhledy z velkých oken. Jsou navrženy společné "diskuzní" prostory v centrální chodbě pro dámy, šachové stolky pro pány. Na střeše je umístěna vyhlídkovká terasa. V objektu je umístěn malý výtah vhodný pro přepravu osob na vozíku. Na stěnách jsou umístěna madla. Přímá schodiště jsou navržena s odpočívací podestou.

Architektura

Pozemek je zastavěn pouze cca z poloviny - se zřetelem na velmi blízký panelový dům a rušnou silnici. Vzniklý zelený pruh bude ozeleněn, upraven a bude zde umístěno hřiště pro pétanqe - sportu, který snad jako jediný mohou hrát tělesně postižení společně se zdravými. Parkově upraven bude ale i přiléhající zelený pás na východ směrem k bytovému domu. Budou navrženy obří deskové hry a pískoviště, zachovávající zvolený rastr prostorové modulace a dávající si za cíl propojit život mladých a starých. Formální stránku budovy určila textura okolní zástavby. Od desetipatrového panelového domu v těsné blízkosti se hmota "odklání", to jest kaskádovitě ustupuje směrem na východ. Tím vznikají pro každý z pokojů terasy, které ale nejsou chápány jako soukromé, naopak. Stáří má v tomto smyslu začít být konečně chápáno jako přirozená věc. Jako zelená terasa bude využita i střecha tiskárny - na ni budou navazovat pokoje v prvním nadzemním podlaží. V souvislosti s tím bude rovněž třeba zrušit ventilační šachtu na střeše.

Modularita

V návrhu se nejedná o populární systém z kontejnerů, ale o prostorovou modulaci skeletového ocelového systému v rastru 3x3x3 m, ne nepodobné populární české stavebnici "pro pamětníky" Seva ze Semil. Do této kubické sítě budou umisťována velkoformátová okna, připadně tepleně izolační panely s vybranou povrchovou úpravou, splňující aktuální tepleně-technické požadavky. Konstrukční výška vstupního 1.NP je upravena dle výšky definované střechou tiskárny. Elegance a jednoduchost modulárních systémů tohoto typu vybízí k opakování jeho použití i jinde ve větším měřítku. Pro hmotu budovy se stala inspirací šachovnice - symbol odvěkosti, inteligence, řádu a moudrosti - motivů se stářím tolik souvisejících.

Bilance

plocha pozemku 679 m2
zastavěná plocha 288 m2
obestavěný prostor 2285 m2
zastavěnost pozemku 42%
nová zeleň na terasách
vč. střechy tiskárny 206 m2
počet pokojů: 23
počet lůžek: 26

V domě je pamatováno i na dvoulůžkové pokoje
(3x) pro seniorské páry. Pokoje mohou být jsou
vybaveny kuchyňkou a bezbariérově přístupným
sociálním zařízením.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: