KOMA 2011: Soutěžní návrh #43

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKĚ ŘEŠENÍ

Vzhledem k podlouhlému, úzkému tvaru pozemku s převýšením až 3 m, je dům s pečovatelskou službou rozdělen na dvě hlavní hmoty korespondující se dvěma hlavními funkcemi - společenskou (veřejná část) a obytnou (soukromá část), které spojuje prosklená chodba.

Společenská část je jednopodlažní a je tvořena ordinací se zázemím, která na severu navazuje na veřejné parkoviště odkud je přístupná schodištěm, a společenskou místností s jídelnou, která je určena obyvatelům domu, či jako denní stacionář.

Obytná část je třípodlažní, tvořená dvěma hmotami domů spojených prosklenou pavlačí okolo polo uzavřeného atria. Cílem návrhu bylo uspořádáním hmot domů vytvořit soukromý, částečně uzavřený prostor pavlače s atriem, kde může docházet k setkávání obyvatel bytů a jejich společnému trávení času. Díky dispozičnímu uspořádání jednotlivých jednotek, které se obracejí jak do atria (kuchyňsky kout), tak směrem ven (obývací pokoj, ložnice, balkon), mají obyvatelé podle potřeby dostatek soukromí, ale i vizuální spojení se společenskou částí domu.

Dům je plně bezbariérový z ulice je přístup řešen rampou, v domě je umístěn dostatečně velký výtah (rozměr kabiny 1200 I 20(l)j_ Chodby jsou navrženy široké 2 m, aby se zde vešly lavičky, či jiné sezení. Jelikož vede skrz území frekventovaná pěší spojnice, při návrhu byl kladen důraz na její zachování. Na severozápadní straně je ponechán 2 metrový odstup od sousední jednopodlažní budovy, který vytváří chodník vedoucí podél západní hranice pozemku a navazující na současné pěší trasy.

MATERIÁLOVĚ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukčně je dodržena maximální stohovatelnost jednotek bez přídavné nosné konstrukce, tedy 3 nad sebou. Vzhledem k vzniklému atriu je tento poměr výšky a šířky příjemný, dá se říci domácky, více pater by už nesplňovalo daný záměr po stránce materiálové byla snaha o vytvoření příjemného, prosvětleného a vlídného prostředí. Z těchto důvodů byla použita kombinace dřevo-sklo, i když se možná na první pohled do města nehodí. Balkony jsou zavěšeny ze stropní konstrukce a jsou obloženy cementotřískovými deskami s barevnou úpravou, která vytváří dojem veselosti a hravosti. Střechy jsou ploché, navrženy jako nepochozí, zelené.

BYTOVÉ JEDNOTKY

V domě je navrženo celkem 12 bytových jednotek ve 3 patrech. 9 bytových jednotek má balkon, 3 mají přímý vstup na zahradu- Byty jsou navrženy ve dvou kategoriích, a to pro jednu nebo dvě osoby. Obytná jednotka A je tvořena jedním modulem vnějších rozměrů 3,6 x 7,5 m. Je určena pro jednu osobu. Užitná plocha činí 22,5 m2. Přímo na vstup navazuje kuchyňský a jídelní kout s oknem vedoucím do pavlače. Přes chodbu je pak přístupná koupelna a pokoj, sloužící jako obývací pokoj a ložnice zároveň. Z pokoje je vstup bud' na zahradu, či na balkon. Koupelna je navržena jako bezbariérová, tzn., že se zde nachází volný kruhový prostor o průměru 1500 mm, záchodová mísa je opatřena sklopnými madly a sprchový kout je úrovňový, zároveň s podlahou.

Obytná jednotka B je tvořena dvěma moduly vnějších rozměrů 3,6 x 7,5 m, její vnější rozměry jsou tedy 7,2 x 7,5 m. Je určena pro dvě osoby. Užitná plocha je 47,5 m2. Na vstup navazuje předsíň s úložnými prostory, z které se dostáváme do hlavního obytného prostoru s odděleným kuchyňským koutem, který má okna opět orientovaná do pavlače. Po chodbě se dále dostaneme do ložnice a bezbariérové koupelny.

BILANCE PLOCH

PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM: 875 m2
-BYTOVÁ ČÁST SE VSTUPNÍ HALOU 769 m2
-SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 68,5 m2
-ORDINACE 37,5 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 365 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 4 347,5 m3

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: