KOMA 2011: Soutěžní návrh #47

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Situácia

Riešená novostavba je situovaná na špecifickom mieste medzi dvoma obytnými budovami v Strašniciach. Zadaný pozemok má 674
m2, ktorý je prístupný zo severu z ulice Gutova. Z druhej strany sa nachádza parkovo upravená zeleň. Pozemek má pozdlžny
tvar sever - juh pričom terén sa zvažuje smerom k severu. V súčasnosti sa plocha využiva ako odpočinková zóna medzi objektmi.

Koncept

Pozemek je obostavaný zo západu 5-podlažnou bytovkou a z východu 10-podlažnou vežovou bytovkou. Samotný koncept vychádza z
vytvorenia „bariéry“ v podobe zelenej stany, ktorá bude má funkciu enviromentálnu a estetickú - zlepšenie ovzdušia, tvorba fotosyntézy, tienenie fasády do interiéru, zlepšuje životného prostredie ludi, pôsobi pozitívne pri liečbe chorých a pod.).

Zeleň má aj zdravotný význam – priaznivý vplyv zelene na telesne zdravie zvyšuje pracovnú schopnost, vyvoláva pocit spokojnos-
ti a radosti, urýchľuje zotavenie zo stresových situácii, znižuje bolesti a urýchľuje zotavenie pacientov po operácii ....
Zelená stena je výrazným akcentom, ktorá vymedzuje tvar budovy z východnej strany. Kopirovaním pozemku zo západnej strany
sa vytvára celková hmota objektu. Skladá sa z kontajnerov, ktoré sú radené v-pozdlžnom smere do dvoch blokov. Spojnicou dvoch
hmôt je samostatné presklene prepojenie, kde je umiestnený odpočinkový priestor.

Popri zelenej stane sa ponechává stavajúca pešia trasa, ktorá sa napája na stávajúce pešie komunikácie na južnej strane loka-
lity, bude dopiňať sociálny aspekt navrhovanemu domovu dôchodcov. Jeho obyvatelia budú mať blizky kontakt s ludmi rôznej vekovej kategorie.

Výškové riezenie navazuje na stávajúcu okolitú zástavbu na východnej strane, čo predstavuje 5. nadzemných podlaží.

Dispozicia

Dispozične riešenie vychádza z tvaru pozemku, usporiadania kontajnerov a čo najefektivnejšie využitie ich plochy. Doplnkom
k danému riešeniu dispozícii je zelená stena z exteriéru umiestnená k hlavnej komunikácii budovy, kde poskytuje intimitu
obyvateľom socialneho zariadenia. Vstup sa nachádza na severnej strane budovy, kde je situovaná recepcia so vstupnou halou
a zádverim, administrativa, masáže, ošetrovňa s doktorom, schodisko s výťahom, technická miestnosť, šatňa personálu so svojím
zázemím. Na samotnom konci pod terénom je práčovňa a sklady. V zvyšných 4 nadzemných podlažiach sa nachádzajú variabilné
bytové jednotky dôchodcov s lodžou, alebo bez nej s vlastnou kuchynkou, alebo společnou na jednom poschodí. Na 2. NP sa tiež
nachádza multifunkčná miestnosť, ktorá je pristupná cez spojovací krčok z exteriéru. Na každom podlaži je situovaná miestnost
pre sestričky s pohotovostným wc. Bývanie je obohatené aj o zimne zahrady, ktoré prechádzajú v jednotlivých poschodiach do
terás orientované na južnú stranu, aby presvetlili budovu a zvýšili relaxačno-oddychová účinky pre obyvateľov.

Konštrukcia

Objem navrhovaného objektu pozostáva z 55 kontajnerov o veľkosti 3,6 x 9,3m pričom 3 z nich sú čiastočne len v prevedeni
nosnej konštrukcie, ktoré slúžia ako terasy. Zo severnej strany pri vstupe je umiestnený samostatne stojaci kontejner ako
nosná konštrukcia budovy. Spojovací krčok bude riešeny ako samostatná konštrukcia.

Povrchová úprava fasády je riešená exterierovým tehlovým obkladom. Okná sú kombinované francúzske + fixné pripadne balkónová
+ fixné, okenné rámy majú hliníkový profil čiernej farby. Zábradlie na balkónoch, terasách a fr.oknách pozostáva z hlinikovej
konštrukcie vyplnenej pletivom. Pre dostatok tienenia najmä z južnej strany sa nainštalujú exteriérovê žaluzie.

Kapacita

V obýtnej časti sa nachádza 23 izieb, ktore pozostávajú z troch typov miestnosti pre bývanie:
4x apartman - 53,6m2 ..... 2lôžkovy s obývacou miestnosťou, kuchynkou a balkónem
9× 2 lôžková izba - 24,4m2
10x1 lôžková izba - 20m2
Príprava jedla sa predpokladá dovážať externe.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: