KOMA 2011: Soutěžní návrh #50

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

KONCEPCIA

_využitie zadaného pozemku pre danú funkciu zariadenia pre seniorov s účelnou dispozíciou z kontajnerov
_spojenie starších a mladších ľudí s vytvorením „Centra mladých“ priamu v objekte
_zapojenie susedného nevyužívaného pozemku a jeho revitalizácie na park vo svahu spojený priamo so zariadením a okolím

ARCHITEKTÚRA

Riešený pozemok je mierne svahovitý v smere osi sever - juh. Je tesne obostavaný bytovými domami, prakticky nevyužívaný a zanedbaný. Spojenie náročnej situácie a zložitej funkcie si vyžaduje premyslene riešenie dispozičného, prevádzkového a architektonického riešenia vo vzťahu k budúcim užívateľom ale i okolitému prostrediu. Objekt je osadený pozdĺžne na zadanej parcele a z južnej strany čiastočne zapustený. Daná parcela z východnej strany susedí v súčasnosti s neudržiavaním pozemkom. V tomto návrhu sa počíta aj s jeho riešením. Využitie revitalizovanej parcely má spríjemniť život nielen užívateľom domova ale aj obyvateľom okolitých bytových domov a Centra mladých.

Zariadenie má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Hlavný nástup je situovaný zo severnej strany na 1.NP. Hneď za vstupom je riešená Lobby s recepciou zariadenia a welnessu. Za recepciou je welness centrum (čiastočne zapustené v teréne) nielen pre klientov penziónu. Ďalej je tu navrhnutá administratívne časť so zázemím, vertikálne komunikácie, denná miestnosť pre zamestnancov a sociálne zariad- enia. Stravovanie bude prioritne prebiehať v jedálni (+ kafetéria), ktorá je navrhnutá v severnej časti 1.NP. Zázemie jedálne je prispôso- bená na ohrev hlavných jedál a prípravu raňajok a večeri. Na 2.I‹lH ktoré je na úrovni priľahlej tlačiarne a južného terénu sa nachádzajú spoločenské priestory zo severnej strany (pre účely koníčkov, seminárov, bohoslužieb...), ďalej je tu Služobný byt a galéria spojená s1.NP, ktoré sú funkčne spojené s penziónom. Denne centrum mladých z vlastným nezávislým zázemím slúži pre teenagerov priľahlých bytoviek. skate parku,-. Hlavnou ideou je spojenie dvoch vekovo odlišných generácii, ktoré môže pomôcť' k vzájomnému spolunažívaniu, tolerancii a odovzdávaní skúsenosti. V strede dispozície podlažia je umiestnený obvodný lekár prístupný aj z penziónu prípadne tu môže byť lekáreň.

Ubytovacie jednotky sú na 3. a 4. NP. Je tu kombinácia piatich typov buniek s rôznym počtom užívateľov s rozdielnym usporiadaním. Na každom podlaží sú široké komu- nikácie, kuchynky pre klientov s priehľadmi do exteriéru. Niektoré bunky z dôvodu využitia slnka a aj blízkosti priľahlých objektov majú vysúvateľné ,.arkiere“. Variabilitou buniek je možne zvýšiť' kapacitu 2 28 na 34 klientov. Keďže cely objekt s okolím je bezbariérový, sú dve bunky prispôsobené pre imobilných užívateľov. Sklady a TZB sú situované v 1.PP, ktoré spolu so základovými pásmi boli riešená mokrým procesom. Celá konštrukcia objektu je tvorená z modulov 3,6x3,6x9,35 m a 3,6x3,6x6,0 m. Zvislé a vodorovné konštrukcie sú navrhnuté v energetickej triede A. Fasáda je perforovaná veľkými preskleniami, tienenými exteriérovými žalúziami. Povrchová úprava plných časti je tvorená z kompozitných materiálov.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: