KOMA 2011: Soutěžní návrh #51

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

KONCEPT NÁVRHU:

Zadáním soutěže byl návrh Domova pro seniory v pražských Strašnicích s použitím systému prostorové modulace KOMA. Parcela k tomuto účelu určená má podlouhlý tvar a klesá směrem na sever. Z východní strany sousedí s pásem soukromé zeleně, ze západní strany se dvěma 11-patrovými věžovými panelovými domy. V bezprostředním sousedství pozemku je technický objekt panelových domů, používaný jako garáže a pro drobné podnikání (tiskárna). Na severní hranu pozemku navazuje parkoviště, které bude využíváno i pro navrhovaný domov pro seniory. Na jižní straně navazují parkové plochy mezi okolními bytovými domy. Přístup pěší a automobilový se předpokládá hlavně ze severní strany.

Úzká parcela předeslala tvar domu jako podlouhlý dispoziční dvoutrakt v ose sever-jih s obytnými místnostmi orientovanými na západ, případně také na východ. Stavba byla řešena jako pavlačový dům, nabízející přidanou hodnotu ve formě pavlače, která funguje v letních měsících jako jakýsi společný balkon, určený pro setkávání obyvatel, pěstování drobných rostlin, apod. Pavlač je polosoukromý prostor bez přístupu veřejnosti, patří a je užívána všemi obyvateli domu. V úrovni terénu potom pavlač nahrazuje chodník, který zajišťuje zachování volného průchodu parcelou. Podlouhlá hmota domu je členěna schodišťovými šachtami. V místě, kde dům sousedí s garážemi byl zachován jejich přístup.

Objekt slouží jako Dům s pečovatelskou službou. Nabízí soběstačným seniorům pohodlné byty s lehce dostupnou pomocí. Přímo v objektu se nachází pečovatelská služba, ordinace lékaře a restaurace s volitelnou možností stravování klientů. Malometrážní byty jsou určeny pro jednu až dvě osoby. V případě dvou osob je nabízena společná nebo oddělené ložnice. Byty splňují nároky pro bydlení seniorů.

POPIS / PROVOZ:

Navržený objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími zajišťují schodiště a výtah. Schodišťové šachty jsou v exteriéru opatřeny stínícími lamelami, zabraňujícími jejich přehřívání. Po těchto lamelách se budou pnout popínavé rostliny a přispívat tak ke stínění.

Podzemní podlaží obsahuje technické a zásobovací prostory, je částečně zapuštěno do terénu. V 1.NP jsou umístěny veřejně přístupné prostory. Vstupuje se do nich z chodníku, lemujícím parter domu. Stoupání terénu je zde překonáno schodištěm, případně rampou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Na severní straně je umístěna kavárna, sloužící v době oběda ke stravování obyvatel domu. Společné obědy jsou volitelné dle vůle klienta. Stravování je zajištěno tabletovým systémem. Obědy jsou připravovány mimo objekt a transportovány v polyuretanových boxech (tzv. tabletech), ve kterých si uchovají svou teplotu. Ihned po přivezení jsou jídla servírovány. Pro dopravování tabletových vozíků je užíván potravinový výtah. Kapacita kuchyně/přípravny jídel je možno využít i na drobné pokrmy při kavárenském provozu. Přízemní patro dále nabízí službu pečovatelky, která spravuje objekt a nabízí pomoc obyvatelům objektu. Dále se na tomto podlaží nachází ordinace lékaře s čekárnou a byt pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zbylé podlaží tvoří malometrážní byty, zajišťující základní potřeby klientů. V objektu se střídají 4 typy bytů, každý byt má kromě přístupu na pavlač k dispozici na opačné fasádě také balkon nebo lodžii.

KONSTRUKČNÍ / MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

Navržený objekt kombinuje dva typy konstrukčních systémů. Podzemní podlaží spolu s chodníkem a rampou jsou železobetonové. Konstrukci nadzemních podlaží a pavlačí tvoří systém prostorové modulace KOMA. Kontejnery mají jednotnou šířku 3,3m s výjimkou pavlačí, širokých 3,6m. Moduly 2.-4.NP délkově přesahují moduly 1.NP o 0,5m a mají také nižší konstrukční výšku. Schodišťové šachty jsou oproti ostatním hmotám domu rovněž zkrácené. Kontejnery jsou mezi sebou navzájem prokotveny, na fasádě se jednotlivé moduly neprojevují. Pavlače jsou tvořeny kontejnery s obnaženou konstrukcí. Fasáda části s byty je složena z vláknocementových fasádních desek v hnědočerveném odstínu. Stavba je horizontálně členěna oplechovanými římsami. Východní fasáda podél pavlačí je obložena prkny z tlakem impregnovaného dřeva. Pochozí plocha pavlačí je rovněž pokryta dřevem. Fasáda báze domu, na níž „sedí“ část s byty, je pokryta stěrkou imitující beton. Schodišťové šachty jsou prosklené, chráněné stínícími lamelami.

BILANCE:

Celkem počet bytů: 19
Počet 2+kk: 12
Počet 3+kk: 4
Počet 2+kk (OSSPO): 3
Počet obyvatel: 32
Plochy bytů: 3+kk (47,1 m2), 2+kk (42,2 m2),
2+kk (50,3 m2), 2+kk OSSPO (48,0 m2)
Kapacita kavárny: 40 míst k sezení
Zastavěná plocha: 522,33 m2
Počet kontejnerů 3,3 x 7,8 x 3 m: 12 ks (1NP)
Počet kontejnerů 3,3 x 8,3 x 2,8 m: 36 ks (byty)
Počet kontejnerů 3,3 x 6,0 x 3 m: 2 ks (schodiště)
Počet kontejnerů 3,3 x 6,0 x 2,8 m: 6 ks (schodiště)
Počet kontejnerů 3,6 x 6,6 x 2,8 m: 21 ks (pavlač)

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: