KOMA 2011: Soutěžní návrh #52

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

KONCEPT

Dům s pečovatelskou službou pro seniory je koncipován jako jednoduchá hmota kvádru Zasazená do terénu Jednoduchost výstavby modulárním systémem jde ruku V ruce s jednoduchosti objemu a fasád, ty jsou řešeny čistě a elegantně. I modulární Stavby mohou vyjadřovat důstojnost, a vytvářet pohodlné domy pro taktéž důstojné stáří.

URBANISMUS

Kvádr domu je zasazen do terénu v podélné ose S-J rovnoběžně S fasádami okolních domů. Objemem je využita maximální plocha pozemku. Objekt má dva vstupy. Hlavní vstup se nachází Z přilehlého parkoviště u ulice Gutovy Na severu. Na vlastní parcele je před objektem vymezen manipulační prostor a parkování pro 2 auta. Vstup do sousedního objektu tiskárny Z východu je zachován. Druhý vstup do domu pro seniory se nachází na konci východní fasády a je přístupný pouze pro pěší. Objekt domu se nedá obejít ze západní strany, svah je zde přerušen anglickým dvorkem. Anglický dvorek se též nachází z východní strany u hlavního vstupu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je navržen jako tří patrový obdélný objekt s odskočením - 3m v severní části. Vzniká tím pomyslné 0.NP. Dům má dva vstupy s vlastním schodištěm a výtahem. U hlavního vstupu z ulice Gutovy jede výtah pouze do 2.NP. 3.NP je přístupné výtahem a schodištěm na opačném konci budovy. Dům s pečovatelskou službou obsahuje tyto místnosti: 0.NP- vstupní hala s výtahem a schodištěm, ordinace doktora s čekárnou, technická místnost a toaleta. V 1.NP se nachází 5 bytů pro seniory, denní místnost neboli klubovna, chodba 1,5m široká, denní místnost pro pečovatelky a toaleta. V 2.NP se nachází 7 bytů, místnost pro praní a sušení prádla, chodba. V 3.NP se nachází 6 bytů, a z chodby přístupná střešní terasa.

Celkem tedy objekt obsahuje 18 bytů o výměře 21,5 m2.

KONSTRUKCE A MATERIÁLY

Jednotlivé moduly dosahují maximálně 3 pater s konstrukční výškou 2,8m. Moduly rozměrově odpovídají nabídce společnosti Koma Modular Construction s.r.o. Jednotlivé byty tvoří 2 moduly 3×4x2,8m_ Na chodbách jsou použity moduly 2×4x2,8m. Vstupní hala pak 8x3,6x2,8m. Základy jsou železobetonové pásy v obou směrech, předpokládá se nezámrzná hloubka 800mm. Na fasádě je použita bílá omítka a cortenový plech.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST DOMU

Dům s pečovatelskou službou je navržen v energetické náročnosti A jako pasivní dům S odpovídající hodnotami horizontálních i vertikálních konstrukcí podle evropských norem. Za kvalitu obvodových konstrukcí odpovídá proveditelnost detailů bez jakýchkoliv tepelných mostů. Měrná spotřeba tepla je menší než 50Wk/m2. Okna jsou navržena jako izolační trojsklo plastová, barvy černé. Skladba obvodových stěn je od interiéru: Sádrokarton, 100mm minerální vlny, 150mm minerální vlny -V níž sloupy modulů, 170 mm PUR panelů, omítka bílá, nebo cortenový plech na ocelových distančnících připevněných k modulům. Celkem 420 mm izolantů.

Také jednoduchý tvar kvádru S ne příliš velkými okny napomáhá k dobrým tepelným vlastnostem budovy. K ohřevu vody slouží solární panely na střeše. V budově je zavedena rekuperační jednotka s přímotopným elektroohřevem.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: