KOMA 2011: Soutěžní návrh #55

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

KONCEPT PROJEKTU:

S mírou zastavení jdeme až na hranice řešeného pozemku. Soubor domů tvoří věže – trojčata, která svou hmotou poskytují výhledy a proslunění nejen sobě, ale zachovávají je i stávajícím okolním bytovým domům.

Zachováváme stávající zkratku I pěší cestu vedoucí na pozemku, která se stává součástí domu - pasáží. Severo-jižní pasáž má po východní straně stěnu ze stávající zeleně na rozhraní hranic pozemků a po straně druhé může kolemjdoucí nahlížet do života obyvatel domu a třeba se stát na chvílí jeho součásti.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ:

Dům navrhujeme jako penzion pro seniory. Soubor věží se společným parterem je založen na vnitřní hierarchii prostor a to od společného multifunkčního prostoru v přízemí, přes vlastní obývací prostory jednotlivých bytů i domácnosti až k samotným privátním pokojům. Společenský prostor v přízemí bude sloužit jako denní centrum, kavárna, knihovna, univerzální prostor pro setkání a vzdělávací programy s možností vstupu hostů. Součástí parteru bude i ordinace lékaře pro ambulantní služby. Vstupy zvenčí do jednotlivých domů se odehrávají z pasáže. Obyvatelé budou dále mít i neomezený přístup do společenské části v rámci komplexu.

Jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje jsou navrženy v rámci bytových jednotek, neboli skupinových nebo individuálních domácností. Dvojlůžkové pokoje jsou navrženy pro páry a osoby preferující společné soužití. Hygienické zařízení i kuchyňka jsou součásti každého pokoje. Přístup a provoz je navržen bezbariérový. Většina oken v obytných místnostech je orientována ve směru celkové hmoty domu.

Na každém patře je navržen společný obývací prostor, který slouží pro posezení a vzájemnou komunikaci jeho obyvatel. Uživatel tak má volbu v jakém prostředí trávit čas. Návrh má poskytnout život v komunitě umožňující maximálně individualizovaný život uživatele.

Hmota domu sleduje upravený terén. Dům má celkem 5 nadzemních podlaží a v severní části je 1 podzemní podlaží. Výškové převýšení v interiéru a v rámci pasáže je bezbariérové řešeno rampami. V nejnižším místě pozemku je navržen vjezd do podzemních garáži a suterénu s technickým zázemím.

STAVEBNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU:

Konstrukce podzemního podlaží je navržena z železobetonu. Nadzemní části třech věži jsou navrženy z nízkoenergetických prefabrikovaných modulů Koma řady Comfort Line M3 o rozměrech dl. 7,0m, š. 3,6m a v.2,9m (sv. v. 2,6m) v kombinaci s moduly dI.4,5m, š.4,2m a v.2,9m v běžných podlažích věží s doplňkovými moduly pro komunikační jádra.

V parteru budou použity moduly stejných půdorysných rozměrů a typu s maximální výškou 3,6m. Konstrukce spojovacích krčků je dřevěná, doplněná o prosklené plochy s možnosti zastínění. Dřevěné povrchy v interiéru posilují obytný charakter prostoru. Obvodový plášť je zateplen minerální vlnou. Fasády jsou omítnuté. V pasáži je navržena žulová dlažba.

BILANCE:

Zastavěná plocha: 505m2
Obestavěný prostor: 5890m3
Celková užitná plocha bytových jednotek: 880m2
Počet bytových jednotek: 16
Počet jednolůžkových pokojů: 20
Počet dvojlůžkových pokojů: 8
Celková užitná plocha Společenské části v parteru: 213m2
Celková plocha komunikací: 267m2
Počet parkovacích stání V suterénu: 5

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: