KOMA 2011: Soutěžní návrh #57

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

urbanistický kontext

- jedná se o novostavbu domova pro seniory v proluce mezi bytovou zástavbou a dvěma panelovými domy na ulici Gutova v Praze 10
- parcela není přímo napojena na stávající komunikaci, tudíž bylo potřeba napojit novostavbu přístupovou cestou přes stávající parkoviště, které bylo potřeba přeřešit
- objekt je přisazen k jižní hraně parcely a rovnoběžně navazuje na stávající bytovou zástavbu, přičemž jeho jižní fasáda je v polovině pomyslných protažených rovin jižních fasád bytové výstavby a panelového domu
- objekt je navržen jako 3-podlažní + suterén, kde je ze severu od parkoviště situován vstup

dispoziční řešení

- jedná se 3-podlažní objekt určený k bydlení seniorů, který je řešen jako dvojtrakt s orientací obytných buněk na nejvíce prosluněnou východní stranu, na západě se pak nachází chodba se schodištěm a terasami
- v 1.pp se nachází: recepce, šatna se zázemím pro zaměstnance, denní místnost, technická místnost a prádelna
- v 1.np se nachází: 2 bezbariérové bytové jednotky, 3 bytové jednotky, místnost pro lékaře, společenská místnost (jídelna) s přípravnou jídla a sociální zázemí
- v 2.np se nachází: 1 standartní bytová jednotka, 1 bytová jednotka 2+kk a 6 jednotek s terasou, kdy 2 jednotky sdílí terasu
- v 3.np se nachází: 3 standartní bytové jednotky a 6 jednotek s terasou, kdy 2 jednotky sdílí terasu
- na střeše se nachází zahrada pro obyvatele domu, na kterou se lze dostat jedním schodištěm či výtahem. Jsou zde umístěny „kostky“, které slouží k relaxaci a odpočinku a jsou opatřeny slunolamy (lze tak regulovat intenzitu slunce). Dále zde můžeme najít okrasnou květinovou část, prostor pro zeleninu (rajčata, saláty, atd.), kterou si zde mohou obyvatelé sami vypěstovat. Dále jsou zde zelené plochy a v neposlední řadě jsme zde umístili hřiště na pétanque.

konstrukční řešení

- konstrukční systém je zvolen z kontejnerů koma modular založený na žb patkách
- pro stavbu jsem zvolili 3 moduly kontejnerů: 40x modul 3,2x6,2x3, 13x modul 9,2x3x3 a 2 moduly 3x3x3
- vertikální komunikace jsme zvolili jako montované ocelové
- zázemí a výstup na zelenou střechu je řešen lehkou ocelouvou konstrukcí, stejně jako relaxační „kostky“ se slunolamy

architektonické řešení

- vychází ze základní hmoty - kvádru o stranách 36,4 (délka) x 9,2 (šířka) x 13,3 výška po atiku (po výlez na střechu 15,4), ke které je připojen jeden modul 3x3x3 jako vstup - závětří
- na nejvýhodnější východní fasádě jsme odebrali části modulů, kde vznikly lodžie s drobnou zelení.
- velká hmota objektu je rozbita velkými prosklenými plochami především na východní straně, abychom dostali do objektu co nejvíce světla
- bílou fasádu jsme doplnili třemi komplementárními barvami, které dobře působí na psychiku člověka (purpurová, žlutá a oranžová), které se uplatňují jako skleněné zábradlí

materiálové řešení

- plášť objektu je tvořen plechovým obkladem bílé barvy
- okna jsou hliníková černé barvy
- skleněné zábradlí oken je ve třech barvách (purpurová, žlutá a oranžová), ostatní jsou čirá skla
- střecha je navržena jako zelená s intenzivní zelení

legenda

1 - vstup - recepce
2 - denní místnost
3 - šatna - zaměstnanci
4 - sprcha - wc
5 - technická místnost - prádelna
6 - úklidová místnost
7 - lékař
8 - wc
9 - wc imobilní
10 - společenská místnost (jídelna)
11 - přípravna jídla
12 - terasa
13 - lodžie
14 - sklad nábytku
A - základní jednotka - xyz m2
B - jednotka s terasou -
C - imobilní jednotka
D - 2+kk

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: