KOMA 2011: Soutěžní návrh #59

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

_ Řešený pozemek, který byl vybrán k umístění bydlení pro seniory, je velice komplikovaný. Jedná se o úzký pruh mezi stávající zástavbou panelových a cihlových bytových domů. Jedna strana pozemku je přimknuta ke stávajícímu jednopodlažnímu domu na parcele 192/3, jehož střechu v našem návrhu také využíváme. Z druhé strany se nacházejí oplocené předzahrádky cihlových domů. Díky tomu slouží tento pozemek pro průchod územím v ose sever jih. Terén klesá ve směru z jihu na sever zhruba o necelé 4 metry. V současnosti je místo neudržované a zarostlé s vyšlapanými cestičkami.

V rámci urbanistického návrhu jsme chtěly zachovat průchodnost přes pozemek a stávající přístup k nízkopodlažnímu objektu. Parter tedy necháváme veřejný.

Pro zásobování a parkování využíváme stávající parkoviště a komunikaci ze severu. Proto jsme iz této strany umístily hlavní vstup s recepcí. Ze severu je i příchod od metra. Z jihu ve směru od zastávky tramvaje jsou vstupy vedlejší, a to jak do objektu s bydlením, tak přístup do denního centra po střeše nízkopodlažního objektu, kde se nachází terasa se společnými zahrád- kami.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

_ Jako funkční program návrhu jsme zvolily bydlení pro seniory v návaznosti na denní centrum, které bude přístupné i pro veřejnost. Z tohoto nám vyplynuly dvě hmoty, které budou navzájem propojeny. Hmotový tvar objektů jsme zvolily výrazně podélný, složený na šířku ze dvou modulů o konstrukční výšce 3300 mm, jeden na šířku komunikace, druhý pro obytnou část, a to o vnitřních rozměrech 1500x8800 a 3100x8800. Pro přízemí je konstrukční výška 3600mm a je z monolitického železobetonu, v části je pod zemí. Pro taneční sál denního centra navrhujeme ocelovou konstrukci, abychom mohly vytvořit volný prostor přes dvě podlaží.

_ Obytnou část objektu, která je umístěna na zadaném pozemku, jsme vytvořily jako společenský prostor chodby k přilehlým pokojům. Pokoje orientované na východ jsou účelně a příjemně zařízeny s použitím dřeva. Na patře je společná kuchyňka. Společenskou funkci plní prosklené boxy, odkud je možné pozorovat okolní dění v chodbě samotné i venku. Jsou dostatečně velké pro setkávání obyvatel, ale zároveň je jich dostatek pro nalezení soukromí. Chodba je také prosklená, aby umožňovala výhled do okolí. Z domu lze přejít po lávce na střechu denního centra, kde budou zahrádky, o které se mohou obyvatelé starat a pěstovat si i zeleninu. V přízemí je přes recepci přístup do objektu a nachází se zde ordinace lékaře. V části přístupné z komunikačního jádra a od technického vstupu se nachází technické zázemí, sklad, prádelna a sušárna. V pátém patře v severním čele, kde je nejlepší výhled, je umístěna jídelna s přípravnou. Budou se zde podávat obědy, které se dovezou. Dále je zde na patře pokoj pro ošetřovatelky a 2 pokoje po dvou pro hůře pohyblivé obyvatele objektu. Pro naprosto samostatné obyvatele jsou naopak určeny garsonky v prvním patře. Toto podlaží slouží rovněž pro návštěvy, případně pro setkání ve větším počtu lidí. Je odtud přístup do denního centra krčkem se zimní zahradou.

_ Denní centrum by mělo sloužit pro setkávání seniorů nejen z domu, ale i z okolí. V prostoru zádveří jsou šatní skříňky, lavice k sezení a informační panel. Ve vstupním podlaží se nachází společenská místnost, kuchyňka a toalety. Další podlaží pak slouží pro pohybově aktivnější seniory, nachází se zde multifunkční sál určený pro cvičení, tanec a relaxaci. V horním patře na galerií jsou umístěny kanceláře provozu obou objektů.

Vstupní podlaží centra se nachází na střeše nízkopodlažního objektu, kterou dále využívá jako terasu a zahrádky, o které by se měli starat návštěvníci centra. Sklad zahradnických potřeb je přístupný z venku.

Chtěly jsme nabídnout více společenských prostor a možnost aktivnějšího trávení času a přitom zajistit i místo pro soukromí jednotlivých obyvatel.

_ Materiálově jsme objekty pojednaly v kombinaci skleněného lehkého obvodového pláště se stíněním dřevěnými lamelami a fasády s obkladem z plechových panelů. Naopak vnitřní prostory jsou tvořeny především z dřevěných prvků, například vestavěný nábytek v pokojích a v denním centru podlahy. Toto znamená určitý kontrast mezi nepřístupným vnějším vzhledem a vnitřními prostory v přírodních materiálech.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: