KOMA 2011: Soutěžní návrh #62

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Dům seniorů ŠUPLÍK

Dnešní svět dospěl do bodu, kdy společnost demograficky stárne a rychlým tempem přibývá starých lidí, kteří již nedokáží bez pomoci fungovat v jejím nekompromisním tempu. Je potřeba hledat cesty jak jim zajistit důstojné a klidné stáří.

Koncept

Náš projekt se ubírá podobnou cestou jako některá soukromá zařízení kombinující principy domova důchodců a domu s pečovatelskou službou. Klienti se do péče našeho domu pro seniory uchylují v momentě, kdy potřebují pomoci, neboť se již o sebe sami nemohou postarat, pñpadně hledají další alternativu bydlení. Celý komplex funguje na principu města ve městě, kdy se v něm setkávají různé funkce a vzniká různorodé prostředí nabízející svým obyvatelům narušení dennodenního stereotypu a zachovaní určitého denního rytmu, na který byli zvyklí celý život. Objekt je členěn pomocí modulů, tzv. šuplíků. Každý obyvatel má svůj pokoj se sociálním zařízením. Pokoje jsou jednolůžkové a dvojlůžkové. Zároveň zde funguje centrální jídelna a prádelna. Každé patro domu navazuje na strukturu města. Lidé tak žijí v daném domě ne v daném bytě. Obytné chodby (ulice), na kterých nacházíme zóny s různou náplní, napñklad čítárny, televizní koutky, počítačový kout a podobně jako obchody, zaměstnání. Každé patro je vybaveno sesternou pro dohled nad klienty. Obyvatelé mohou využívat i „zelené šuplíky“ které slouží k relaxaci a střešní zahradu kde mohou provozovat další aktivity jako zahradničení, chov drobného domácího zvířectva, či různé nenáročné sportovní činnosti.

V objektu se krom domova seniorů nachází i denní stacionář, který navazuje na zaměření celého komplexu. Krom denní místnosti, kde se mohou pořádat různé workshopy a respiria zde nalezneme i sál pro rehabilitační cvičení. Stacionář využívá společné jídelny s domovem seniorů. Jeho existence V daném komplexu má i ekonomický rozměr. První podlaží domu slouží i pro okolní zástavbu, nachází se zde kaváma a je zde prostor pro otevření dvou ordinací či služeb typu kadeřrıictví či obchod. V prostoru kavámy se nachází obchůdek, který je primámě určen na prodej výrobků z rukou obyvatel domova seniorů a klientů denního stacionáře.

Cílem uspořádání komplexu je oživit často stereotypní život starých lidí a zajistit jim důstojné stáří v příjemném prostředí.

zastavěná plocha  577 m2
obestavěný prostor 9 980 m3
hrubá podlažní plocha 2 697 m2
čistá užitná plocha obytné buňky 414 m2
obytná chodba 478 m2
servıs 711 m2
kavárna 150 m2

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: