KOMA 2011: Soutěžní návrh #67

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Koncept bydlení pro seniory spočívá v trojí nabídce. Nabídce ticha soukromí, ruchu setkávání a péče.
Soukromí je každému obyvateli nabídnuto v bytových jednotkách se zahrádkaml a terasami. Zde si každý obyvatel může dělat co chce - spát, hrát malovat, pracovat i milovat. Na co mu síly a chuť vystačí.

K setkávání a různým společným akcím obyvatelů l návštěvníků mimo domov je vytvořen prostor klubovny. Klubovna je vybavena žldleml, stoly, několika křesly, bezbarlérovou kuchyní a WC. Otevřena je do své vlastní terásky.
Péče je zde lékařská, kosmetická, v malé míře lázeňská a také lidská. Lidská péče je nabízena personálem a zhmotněna v recepcí. Recepce by měla hlídat prostor, pomáhat obyvatelům s jejich požadavky, pomoct jim objednat si dovoz jídla nebo čehokoll jiného, poradit nebo v akutních stavech přivolat lékaře.

Pro klidné stáří je důležitá pomoc mladších lidí. Pokud ji člověk Z různých důvodu nedostává od Svých známých, měl by mu ji poskytnout někdo jiný. Proto je dům navržen jako dům S pečovatelskou službou. Každý obyvatel si může sám stanovit míru své samostatnosti.

Archítektonlcky dům je podélného charakteru. Zvětši částí dvoupodlažní, pouze na Sevemím konci čtyřpodlažní. Hmota domu je jednolitá, detail je tvořen bílým fasádním obkladem místy S mezerami pro vstup světla ale zabránění pohledum v citlivých částech stavby. Hravý nádech a barvu na fasádu domu vnáší hra oken zvýrazněných dřevěnými špaletamí. Hranice domu je vymezena dřevěným plotem s akcentací vstupních bran. Jednotlivé terasy mezi sebou jsou odděleny dřevěným plotem výšky 1,3 metru.

Funkčně se v prvních dvou patrech čtyřpodlažní částí nachází společné zázemí tvořeno klubovnou a recepcí na prvním patře a ošetřovnou s kosmetikou ve druhém patře. Třetí a čtvrté patro patří bytům. Dvoupodlažni část je celá určena k bydlení. Byty v spodním podlaží jsou orlentovány na východ do útulných zahrádek. Byty v horních podlažích jsou orlentovány na jlh do teras a lodžle. Přístup do spodních bytu je po chodníku s vyrovnávacími rampami. Do vyšších bytů pak S pavlače nebo podesty přístupné výtahem a dvěma schodišti.

Byty jsou navrženy v standardu 1kk pro jednotlivce, výjimečně pro dvě osoby.

Konstrukčně jde o skeletový příčný Systém se základním modulem 6x3 metry a jedním atypem 4,5×6 metru. Ztužení je zajištěno ztužujícími stěnami a výtahovou šachtou.

Materiálové je dům opláštěn bílým fasádním obkladem, špalety, okna a dveře jsou dřevěná, oplechování černým plechem, oplocení dřevo, podlážky teras a bytů v převážně míře dřevo. V interiérech se uplatňují sádrokartony s nátěry a dřevěné dyhované desky.

Bilance

Zastavěná plocha ...... 300,1 m2
Obestavěný objem ..... 2481,6m3
Počet bytů ...................... 9

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: