KOMA 2011: Soutěžní návrh #74

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Záměr:

Cílem bylo navrhnout bydlení pro menší počet seniorů s patřičným zázemím (ordinace lékaře, klubovna, rehabilitace) do kterého uvažujeme i možnost docházení seniorů z okolí. Objekt jsme se s ohledem na možnosti a maximální využití modulárního systému rozhodli navrnout jako maximálně kompaktní, s podlažností odpovídající efektivnímu využití prefabrikovaného systému. Zároveň jsme se snažili novým objektem nezkomplikovat stávající urbanistickou situaci, ale naopak vnést do území nové hodnoty.

Urbanistické řešení:

Hmotu objektu jsme se rozhodli odsadit od jižní hranice pozemku zhruba do poloviny. Důvodem byla snaha o zpřehlednění prostoru v jižním cípu parcely, kde se již setkávají tñ hmoty stávajících objektů. Zároveň je tato pozice vhodná vzhledem k oslunéní západní fasády objektu. Předprostor objektu směrem k jižní hraně pozemku jsme využili jako veřejný městský proston uzavřený mezi vstupní fasádu domova důchodců a kavárnu/vinárnu, která tvoří aktivní prvek místa. Výška objektu odpovídá výšce bytových domů na východ od pozemku a vychází z efektivních možností mod ulárního systému.

Parkoviště na sever od objektu jsme zrevitalizovali, uspořádali a přidali místa pro invalidy.

Architektonické řešení:

Dům je kompaktní, reaguje svým tvarem na tvar parcely a pozice stávajících objektů. Ve svažitém pozemku je zasazen tak, že hlavní vstup do objektu je z jihu - přístup z MHD od ulice Průběžná. Přístup z parkoviště je pak možný bezbariérově přes vstup v suterénu objektu, na stejné výškové úrovni. Jako vhodný počet trvale žijících seniorů v objektu jsme zvolili 12 ('tucet'). Dům pak nemá atmosféru anonymní ubytovny, jeho obyvatelé se vzájemně znají a posiluje to jejich pocit domova.

Zázemí objektu je v přízemí a suterénu. Celý parter je dostatečně prosvětlen okny po celém obvodu, která jsou částečně stíněna dřevěnými kmeny. Společná klubovna, rehabilitační prostory a příležitosná ordinace lékaře jsou k dispozici i seniorům z okolí.

Obytné jednotky jsme navrhli každou do modulu 2990x2990x9000mm, které jsme uspořádali v podélném směru kolem komunikačního jádra. Počítáme s maximálním vrtsvením tří modulů nad sebe s tím, že celý parter je nezávislé kovové konstrukce, která tyto bytové jednotky vynáší.

Obvodový plášíje sendvičová konstrukce - z interìeru: 2× OSB deska+50mm izolace v rámu kontejneru + cca 400mm izolace v líci. Pohledovou fasádu tvoří kmeny natřené na bílo.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: