KOMA 2011: Soutěžní návrh #76

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Bydlení pro seniory Strašnice

Modulární dům pro komplikovaný a nejednoznačný pozemek se nachází ve svízelné urbanistické situaci. Rozdílným sousedům – věžovým panelákům a řadový bytovkám – se snaží vyjít vstříc. Ke dvojici věží se staví do logické pozice a tvoří trojvěží, přitom je z něj nejmenší. Řadovkám uhýbá co nejseverněji to lze, aby tolik nestínil. Celý je obalen zelenou slupkou aby zmírnil dojmy ze stísněného městkého prostoru a nabídl kvalitní prostředí. Svou pozicí na pozemku zanechal pro své obyvatele, seniory, co možná nejvíce parkové plochy a je nejblíže parkovišti co to jde. Veledůležitý význam má zeleň na domě. V prvé řadě dává malým bytům v kontejnerech přidanou hodnotu v podobě pohodlně dostupných záhonů a zahrádek přímo z vlastního okna a balkonu. Zelená slupka domu pak i komplikuje pohled z okolních domů dovnitř a vytváří větší soukromí uvnitř domu. Dům seskládaný z kontejnerů je nastaven na betonový vyvýšený sokl, aby dostal důstojný vzhled a kontakt s nejbližším okolím. Vstupuje so do něj ze severu z komunikace dostupné autem, z jihu pak dlouhou zastřešenou porostlou kolonádou oteřenou do zahrady.

24 Kontenerů o rozměrech 9x3x3m je vyskládano na betonvý „stolek“ v šesti patrech po čtyřech. Je možno z nich seskládat 24 malých bytových jednotek nebo dvanáct větších nebo možné kombinace obého. Mezi dvojicemy modulů vprostřed domu je komunikační jádro se schodištěm, výtahem s rozměry pro lůžko a velkou podestou pro setkávání sousedů. Po obvodu domu jsou vykonzolovány ocleové rošty. Na východní a západní straně jsou na nich položeny objemné květináče, na severu a na jihu jsou vykonzolovány prostorné balkony ke každému bytu. Kontejnery jsou po celém obvodu proskleny s půlmetrovým parapetem tak, aby jeho hrana lícovala s květináčem a šlo na malé zahrádce pohodlně hospodařit. Celý obvod domu je následně protkán sítí ocelových lanek, které místy tvoří zábradlí a umožňují celý dům pokrýt popínavkami rostoucími z květináčů.

Veškeré potřebné služby a provozy pro obyvatele domu jsou umístěny v betonovém soklu. Hned u vstupu se nachází recepce s malým zázemí pro jednoho až dva stále přítomné pracovníky poskytující potřebný servis pro nájemníky a na druhé straně je převýšený společenský prostor všestraně prosklený do zahrady. Ve sníženém patře pod stropem soklu domu je víceúčelový prostor, který může sloužit jako prádelna, herna, malá ordinace apod. Bydlení v domě je samostatné, obědy a další služby se řeší externě.

Samotný betonový sokl může sloužit , kdyby na to došlo, i jako samostatně stojící objekt v parku bohulibého využití bez nadestavěných kontejnerů.

Zastavěná plocha: 158m2
počet podlaží: 7,5
počet bytových jednotek: 12-24

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: