Lightway světlovody v továrně Knauf Insulation Krupka

Pondělí, 5. Červen 2006 - 11:25
| Napsal:
Společnost Knauf Insulation se rozhodla postavit nový závod na výrobu skelné tepelné izolace v Krupce u Teplic v severních Čechách. Při zpracování projektové dokumentace řešil projektant osvětlení velkoplošných kancelářských prostor a chodeb z důvodu hygienických požadavků na denní osvětlení a úspory elektrické energie.
Na základě zadání od projekční firmy byla zpracována světelně-technická studie. Následoval návrh stavebně-technického řešení, který obsahoval zpracování detailů uchycení střešních manžet v konstrukci střechy, vedení tubusů v mezistřešním prostoru s ohledem na umístění technických rozvodů a v zakončení Lightway světlovodů v podhledu z minerálních kazet pomocí difuzérů.Projekt zahrnoval 22 sad Lightway 520 na prosvětlení kancelářských prostor a 6 sad Lightway 520 na osvětlení chodeb.Hlavní architekt společnosti Knauf z Maastrichtu byl příjemně překvapen systémem, se kterým se zatím setkal jen v prospektech a v odborné literatuře. Efekt Lightway, čímž není myšleno pouze množství světla, nýbrž i celkový světelný dojem, kterého bylo dosaženo, tak přispívá k vytvoření příjemného pracovního prostředí v novém závodě.

Více informací na: www.lightway.cz
Klíčová slova: