Na bienále bude reprezentovat Martin Rajniš

Pondělí, 19. Duben 2010 - 9:05
| Napsal:
Veřejnosti dnes zástupci Národní galerie a architekt Martin Rajniš představili návrh expozice Přirozené architektury, který bude ve dnech 29. srpna až 21. listopadu 2010 reprezentovat českou architekturu na 12. mezinárodní výstavě architektury 2010 v Benátkách. Ateliér E-mrak v čele s uznávaným architektem Martinem Rajnišem zvítězil v poměru 5:1 ve výběrovém řízení, které Národní galerie vyhlásila v loňském roce.

České expozici budou dominovat dřevěné stavby Martina Rajniše. Jedná se o 3 – 5 metrové modely v měřítku 1:6 realizovaných staveb v České republice jako je Stodola Maxov, Věž Blanka a Věž Scholzberg v Jizerských horách, Věž Mamka v Krušných horách, Věž Bára II v Chrudimi a Hráň u Slavonic.

Podrobnosti o výstavě najdete na www.e-mrak.cz.

Přirozená architektura je „živá“, a proto není výstava navržena jako muzejní expozice, ale jako autentické prostředí. Nebudou zde reprodukovány fotografie a plány, nebude se zde suše popisovat a vysvětlovat. Návštěvník získá informace přímou emocionální zkušeností. Expozice se bude rozkládat mezi zrcadlovými stěnami, nabídne například promítáním filmu o stavbě věží a cestě do Benátek i vzniku celého projektu. Děti si budou moci postavit si vlastní věž v „dětské dílně“. „Do Benátek jedeme nejen prezentovat českou architekturu jako výjimečnou v celosvětovém měřítku, ale samozřejmě chceme s naší expozicí získat cenu za nejlepší expozici na Bienále,“ říká architekt Martin Rajniš, který vyniká svým architektonickým stylem tzv. „Přirozené architektury“.

 Film o projektu

O vzniku, přípravě a realizaci projektu natočí filmový team „voko-mrak" (Vojta Kopecký a Martin Rajniš - arch. kancelář) asi sedm minut velmi dynamického filmu, který uvede na Bienále. „To co chceme ukázat, není akademický pohled na českou architekturu. Není to výstava architektů pro architekty, ale výstava stavitelů pro lidi. Je to divoký záznam budování staveb – nestaveb, záznam kousku života, nabídneme příběh. Ukazujeme to, co není v zahraničních časopisech, to, co je skoro ze třetího světa, ale vzniká v naší kotlince. Je to jinak,“ dodává Martin Rajniš

O přirozené architektuře

Představuje moderní architektonický směr, který respektuje samotnou přirozenost přírody a elementární architektonické základy bez zbytečných nákladný „eko“ technologií. Je to koncept experimentálního stavění v souladu s přírodou, které Martin Rajniš rozvíjí již přes deset let. „Architektura prožívá krizi. Je nutné začít tvořit jiná díla: místo futuristického designu a přehnané estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody. Ponořit se do prostředí, do systému, ze kterého jsme povstali. Sto tisíc generací jsme žili v přírodě a pouhých sto nebo dvě stě generací žijeme v civilizaci. Pokud hledáme společnou řeč se všemi lidmi na zemi, pokud chceme, aby současná architektura byla příjemná, budou logickým výchozím bodem právě přírodní principy. Příroda je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, tvarů, barev, systémů i nahodilostí. Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu,“ říká Martin Rajniš.

Popis expozice

1. Vstup „preshow“ – Divák vstupuje mezi dvěma „víry prken“ – jak se blíží ke vstupu do pavilonu, jeho cestu vymezuje dvojice stěn z „nasucho“ poskládaných prken s prokládky.
2. Zenová cesta – Vstup zavede diváka do duté hráně (3 x 3 x 16 m). Je to místo soustředění, divák vidí celou expozici průzory mezi prkny. Může se posadit a pozorovat celý prostor.
3. Cesta vzhůru – V boku hráně je výstupní otvor, za ním je kruhové spirálové schodiště (š. 190 cm, v. 6 m) s 15 stupni, po kterém divák vystoupá na střešní plat duté hráně, zde může pozorovat celou expozici z nadhledu (výška očí cca 4,8 m).
4. Zrcadlící stěny – Před oběma bočními stěnami jsou v celé ploše napnuty zrcadlící folie. Tím vznikne iluzivní „nekonečný“ prostor, při sedmi odrazech bude šíře prostoru cca 15 x 10,5 m – 155 m.
5.-10. Modely staveb – V expozičním prostoru je instalováno 6 modelů staveb (4 realizované, 2 ve výstavbě). Modely budou v měřítku 1:6.
11. Nekonečný pás – Fotografie reálných staveb (věž Bára I, věž Bára II) uspořádaných na cca 30 metrový pás, který visí od stropu a divák se jej pomocí tlačítek posunuje.
12. Cesta dál – Na stěně na konci tunelu je velký plakát (3,5 x 3,5 m) s vizualizací duté hráně rozkračující k obzoru, která se po určité vzdálenosti mění znovu na vír prken.
13. Film – V klidové části horní terasy je projekce filmu na LCD obrazovce a cca 9 křesel pro diváky.
14. Hry dětí – V prostoru mezi boční zrcadlící stěnou a hrání je prostor pro hry dětí, které si mohou skládat vlastní stavby ve stejném měřítku jako modely (1m dlouhé latě 25 x 4 mm).

Martin Rajniš

Český architekt a urbanista. Je také spoluzakladatelem Komory architektů, společnosti Teratekton, České voroplavební společnosti a architektonické kanceláře E-Mrak. Mezi Mezi veřejností je známý hlavně jako spoluautor nové Poštovny na Sněžce (s Patrikem Hoffmanem – atelier H.R.A). Martin Rajniš vystudoval v letech 1962-69 Fakultu architektury ČVUT a dvouleté postgraduální studium na AVU (prof. Cubr). Po škole nastoupil do Liberecké "Školky architektury" architekta Miroslava Masáka a Karla Hubáčka při ateliéru SIAL, kde setrval do roku 1979. Roku 1986 založil DA studio a v letech 2003-05 pracuje ve společném ateliéru H.R.A. spolu s Patrikem Hoffmanem, později založil ateliér E-MRAK s.r.o. V letech 1990-97 působil jako profesor architektury na VŠUP v Praze a jako soudce soudu České komory architektury.

Časová osa projektu

Bezprostředně po skončení práce výběrové komise začal ateliér E-Mrak ve spolupráci s Národní galerie (NG) s konkrétními pracemi na přípravě expozice. V únoru prof. M. Rajniš a jeho kolegové navštívili pavilon v Benátkách, aby upřesnili možnosti prostorového řešení vně pavilonu. 23. 3. byla podepsána smlouva o přípravě expozice na 12. mezinárodní výstavě architektury mezi NG v Praze a prof. Martinem Rajnišem. V současné době stále probíhá intenzivní jednání a hledání sponzorů.
Dále probíhají jednání o tom, aby se přednáška prof. Martina Rajniše Changing Architecture in the Changing World stala součástí oficiálního programu zahajovacích dnů výstavy.

Hodnocení výběrové komise

Komise na projektu ocenila inspirativní a interaktivní koncept, který hravým a přirozeným způsobem přestaví významná osobnost současné české architektury. Navíc nabízí přitažlivé architektonické řešení, které propojuje exteriér a interiér a návštěvníkovi nabídne setkání se skutečnou reálnou architekturou.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: