Nadprůměrný interiér Josebaru

Pondělí, 21. Prosinec 2009 - 1:00
| Napsal:
Investor - firma CS Lyon Praha, s. r.o., která má díky svému majiteli Jose Sorianovi úzkou vazbu nejen na francouzský Lyon, ale i na Ústí nad Labem, si přál vytvořit v suterénním prostoru v samém centru Ústí kvalitní, architektonicky a designově zajímavý bar.

„V suterénu původně fungoval bar a klub již v 90. letech minulého století. Prostor byl ale řešen standardním laickým přístupem té doby, bez jakýchkoli architektonických nebo interiérových ambic. Spíš odpuzoval, než aby lákal ke vstupu. Proto jsme se rozhodli komplexně ukázat možnosti firmy a vytvořit moderní interiér a kvalitní bar, jaký ve městě dosud chyběl,“ říká ředitel firmy Jiří Karvánek. Ke spolupráci byl přizván Ing. arch. Jiří Zhoř.

Architektonické řešení

„Původní stavební založení suterénních prostor bylo nepřehledné vzhledem k „tektonice“ širokých nosných sloupů, zakrývajících výhledy a rozdělujících prostor na menší dispoziční celky, které byly zpočátku pro konkrétní architektonický plán baru těžko uchopitelné. V první fázi šlo tedy především o vymezení a definování potenciálu prostoru směrem k jeho větší „otevřenosti“ přiznáním sice složité, ale srozumitelné geometrie“, říká architekt Jiří Zhoř. „Toto konceptuální vyjádření bylo tedy první a zásadní fází. Starý koncept bylo třeba nahradit novým, vymezit základní zdravé mikroklima celého projektu a rozmístit všechna zařízení tak, aby vše mělo vnitřní logiku a optimální členění, patřičnou formu, náležitý obsah a správnou funkci. Původní schéma bylo zcela převráceno. Nová poloha a koncepce barového pultu umožnila vnést do celého projektu věcnou logiku a optimální zónování prostoru.“

V počáteční etapě stavebního procesu došlo mimo jiné k nutné rekonstrukci vzduchotechniky, vytápění, rozvodů vody a elektřiny. Primární funkce inženýrských profesí byly ve finále kvalitativně povzneseny použitím podhledových fólií Barrisol. „Přestože aplikace Barrisolu nebyla na počátku podmínkou pro celkové formování konceptu, byly tyto podhledy nakonec použity v celém interiéru. Výsledná tvarová – křivková modelace podhledové formy fólie nebyla navržena jen jako aspekt sledující formální část designu, ale byla důsledně pragmaticky definována i prostorovou instalací technologických rozvodů, které ukryla. Mou snahou také bylo vést vizuální dialog podhledu a stavební tektoniky, který je záměrně kontrastní, ale ve výsledném kontextu celého interiéru zároveň spojující,“ uvedl architekt Zhoř.

Pod křivkami průsvitného podhledu Barrisol nad barem je integrováno RGB osvětlení. Tato „světlá“ část volně přechází do navazujícího prostoru, kde byl naopak použit černý zrcadlící Barrisol, který navozuje intimní atmosféru v „meditativní“ části interiéru, s nímž je v souznění i lesklá, černě probarvená cementová stěrka na podlahách.

Použití průmyslové černé oceli a hliníku u profilů, prvků a konečných výrobků na míru vneslo do projektu Josebaru řemeslnou virtuozitu. Především vstupní dveře ze skla a oceli - dílo firmy Cubis Metal, kterou rovněž založil Jose Soriano, jehož jméno bar nese. „Z hlediska mé profese a práce architekta došlo ke vzácné spolupráci s investorem, který se stal i dodavatelem a jež byl spojujícím článkem mezi vizí a nastaveným konceptem. Důležité realizační principy a detaily vznikaly operativně v reálném čase na stavbě. Díky tomu došlo naplnění motto baru: “Nous ne sommes pas trés nombreux,“ řekl architekt Jiří Zhoř. Volně přeloženo: „Není nás moc takových!“

Hlavní charakteristiky

  • Využití Barrisolu v Josebaru směřovalo k založení jednoduchého a racionálního prostorového 3D plánu. Nešlo o materiálové varianty sloužící pouze jako náhrada za jiné systémové technické zakrytí podhledu (jakým je například sádrokarton).
  • Původní geometricky těžký akcent sklepních prostor byl aplikací Barrisolu odlehčen. Barrisol umožnil interiéru volně dýchat, nechal vyniknout jeho nově dané dispozici.
  • Aplikace Barrisolu je rozdělena na podsvětlenou průsvitnou (RGB) část a leskle zrcadlící černou část. Podařilo se vytvořit moderní a v místním kontextu vysoce nadprůměrný interiér, který ukazuje možnosti Barrisolu. Josebar od architekta Jiřího Zhoře přenáší vizuální významy do komerčního prostoru baru a dává mu tak nový rozměr.
 Investor:  CS Lyon Praha s. r. o.
 Autor:  Ing. arch. Jiří Zhoř
 Grafika a návrh vizuálního stylu:  Ing. arch. Jiří Zhoř, Klára Holanová
 Grafická spolupráce – web design – rozhraní, komunikace:  Jan Wágner / www.mastaba.cz
 Podlažní systémy:  PlastServis, s. r. o.
 Barové židle:  3D H. Interiér, s. r. o.
 Ocelové konstrukce, vchodové dveře, atypické ocelové prvky:  CUBIS METAL, s. r.o.
 Montáž technologií:  ABL, a. s.
 Dodávka osvětlení:  Zumtobel Lighting

psáno pro Interiér 3/2009

Prostor člení předěly – str. 6 / Ergonomické požadavky na vybavení kanceláří str. 8 / Exkluzivní nábytek pro manažery str. 12 / Podobnost kanceláří až nápadná – str. 14 / Osvětlení kanceláří – str. 16 / Kancelářský systém Polygon – str. 20 / Kouzlo industriálního prostoru – str. 24 / Ve znamení atypických detailů – str. 28 / Nadprůměrný interiér Josebaru – str. 34 / Zvon jako inspirace – str. 36 / Každý pokoj je jedinečný – str. 40 / Koupelna snů 2009 – str. 42 / Krása skla v interiéru – str. 46 / Daikin Altherma úspory energie – str. 54

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: 

Diskuse: