Národní technickou knihovnu vyzdobí Dan Perjovschi

Úterý, 18. Listopad 2008 - 1:00
| Napsal:
Tvůrcem centrálního uměleckého díla v nové dejvické knihovně se stane rumunský umělec, a to na základě doporučení odborné komise. Jeho návrh spočívá v pokrytí interiérů knihovny situačními i nadčasovými kresbami. Perjovschi jednoduchým kresebným způsobem komentuje témata a situace, které se dotýkají každého z nás a přitom mají širší společenský přesah.

 

Výběr centrálního uměleckého díla pro Národní technickou knihovnu (NTK) proběhl v době dokončovacích prací na této ojedinělé stavbě. Na základě doporučení komise byl vytvořením díla pověřen respektovaný rumunský umělec a novinář Dan Perjovschi. Jeho návrh spočívá v pokrytí interiérů knihovny situačními i nadčasovými kresbami. Perjovschi jednoduchým kresebným způsobem komentuje témata a situace, které se dotýkají každého z nás a přitom mají širší společenský přesah (Evropská unie, chudoba, nezaměstnanost, moc korporací, role peněz, svoboda, pozice umělce ve společnosti atd.). Jeho kresby jsou velmi expresivní, takže jejich vystavení v NTK bude jakousi monumentální freskou zobrazující průřez otázkami naší současnosti a zásobárnou výpovědi o tom, v jakém světě dnes žijeme, co nás trápí nebo co nás může rozesmát. Druhou fázi výzdoby knihovny, která bude odrážet problematiku vzdělávání, knihovnictví, vysokých škol a studentů, Perjovschi vytvoří až během chodu knihovny. „Myslím, že je fantastické, že jsem byl vybrán a že doposud největší stálá realizace mých prací bude v Praze, ve městě, k němuž mám vztah. Při uvažování nad návrhem jsem vycházel z názvu výstavy „What Happened To Us"? („Co se s námi stalo?") a kresby v NTK budou výpovědí a komentářem aktuálních společenských a politických otázek dotýkajících se každého z nás," tvrdí Perjovschi.


Dan Perjovschi se narodil v roce 1961 v rumunském Sibiu. Po revoluci v roce 1989 se stal součástí tzv. první vlny avantgardního hnutí. Jeho kresby jsou současně komentáři i karikaturami  politických, kulturních i společenských jevů. Účastnil se desítek mezinárodních výstav a samostatně vystavoval v nejrenomovanějších světových muzeích a galeriích: MoMa New York, Moderna Museet Stockholm, Van Abbemuseum Eindhoven, Ludwig Museum Koeln, Benátské Bienále a řada dalších.  Podrobnosti o autorovi a jeho dílech lze najít na webových stránkách www.perjovschi.ro.


K předložení návrhů byli vyzváni tři mezinárodně významní umělci - Carsten Hoeller, Carsten Nicolai a Dan Perjovschi. Osloveni byli pouze zahraniční autoři, a to především kvůli možnosti „cizokrajného" přínosu nejen návštěvníkům knihovny, ale také české kultuře obecně. Perjovschiho dílo zpřístupní jeden z trendů současného umění ve světě.
Koncepci návrhu výtvarných děl pro NTK pro zhotovitele stavby Sekyra Group připravila společnost p.a.s. (produkce aktivit současnosti) ve složení Vít Havránek, Jiří Skála a Tomáš Vaněk. Kritéria výběru byla následující: vztah k místu a fenoménu technické knihovny, významová kvalita v kontextu NTK, začlenění do architektury budovy, komunikativnost, sdělnost vůči návštěvníkům knihovny, potenciální atraktivnost v souvislosti s image NTK, aktuálnost v souvislosti s trendy současného umění, realizovatelnost, bezpečnost a interaktivnost. Návrhy posuzovala komise, v níž byli zastoupeni jak investor, tak dodavatel stavby, architekt, p.a.s. i umělecké školy. Po obsáhlé diskusi nad předloženými návrhy se komise jednomyslně vyslovila pro návrh Dana Perjovschiho.


Každý ze tří vyzvaných umělců přistupoval k řešení z jiných pozic (etologie; syntéza vědy a umění; humanistická angažovanost), což se shodovalo se záměrem vyzyvatele. Carsten Hoeller vytvořil zábavné a osvobozující řešení - funkční skluzavka z nejvyššího patra do centrálního prostoru. Carsten Nicolai, který se dlouhodobě zabývá syntézou vědeckých teorií do výtvarného umění, navrhl sochu vycházející z krystalického tvarosloví s názvem Pražské dvojče. Ve vítězném návrhu, který nabídl Dan Perjovschi, je pojat celý vnitřní prostor jako obrovský skicák, do nějž autor zakreslí stovky svých kreseb. Počítačovou animaci toho, jak bude Centrální umělecké dílo NTK vypadat, najdete ve fotogalerii.


Složení komise:

PhDr. Ing. Pavel Liška, rektor VŠUP
p. h. Jiří Ševčík, CSc., ředitel VVP AVU
Ing. David Tomanec, vedoucí projektu NTK - Sekyra Group Real Estate
Ing. Karel Hrdlovics, hlavní manažer projektu NTK - Metrostav
PhDr. Vít Havránek, PhD., p.a.s.
MgA. Tomáš Vaněk, p.a.s.
Ing. Martin Svoboda, ředitel STK
PhDr. Darina Kožuchová, náměstkyně STK pro přípravu provozu NTK
Pavel Procházka, tiskový mluvčí STK

 

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: