Staseli, s.r.o.

Zaměření: 
stavební firma
Město: 
Mladá Boleslav
Firma STASELI se zabývá prováděním železobetonových monolitických konstrukcí v průmyslových objektech, stavbách občanského vybavení a bytové výstavbě. Jedná se převážně o realizace spodních staveb, monolitické skelety, nosné i opěrné stěny, monolitické stropy, technologické objekty, čistírny odpadních vod, nádrže a řadu dalších konstrukcí. Tyto monolitické konstrukce firma provádí pomocí systémového bednění renomovaných firem působících na našem trhu. Při realizacích se opíráme o využívání moderních technologií bednění, ukládání a ošetřování betonové směsi tak, aby v každém okamžiku výstavby byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost a kvalitu díla. Zajišťujeme vlastními kapacitami i výrobu betonářské oceli a zámečnických prvků. Všechny konstrukce lze provést i jako "pohledové konstrukce". K monolitickým konstrukcím provádíme i další stavební práce nezbytně související, jako jsou kompletní zemní práce, izolace tepelné i proti vodě, ochranné přizdívky, dozdívky, zámečnické prvky a konstrukce, montáž prefabrikátů atd. Přestože hlavní náplní firmy je realizace projektů většího rozsahu, v domovském regionu se nevyhýbáme ani prováděním staveb pro drobné stavebníky jako jsou základové konstrukce a monolitické stropy na rodinných domech.
+1
0
-1