treea

Zaměření: 
ateliér
Město: 
Rajec
Vlastný tvorivý princíp zakladáme na racionálnosti, strohosti a umeleckej tvorivosti našich predkov. Chceme naďalej naväzovať na hlboké korene ľudovej architektúry (ĽA), o ktorej sa domnievame, že je jedinečná v celosvetovom meradle. Množstvo jej charakteristík ju radí k poznávacím znakom slovenskej architektúry niekoľko storočí. Jej výnimočnosť nás núti zamyslieť sa aj dnes nad otázkou odkazu ľudového stavania pre tvorivé princípy architektov v 21. storočí.
+1
0
-1