Novinky od Digitálního architekta

Pátek, 21. Září 2007 - 23:42
| Napsal:
Digitální architekt - www.digiarch.cz - má od září novou podobu. Najdete zde kromě jiného i podrobné informace o podzimním programu projektu Digitální architekt [07], který obsahuje celou řadu zajímavých přednášek na akademické půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Vyvrcholením by měla být (podobně jako loni přednáška mexického architekta Michela Rojkinda ve Veletržním paláci) přednáška ateliéru Barkow Leibinger Architects. Americký architekt Frank Barkow představí 8. listopadu tvorbu v Německu působícího ateliéru, a to v prostorech Ekotechnického muzea v Praze-Bubenči.

Za tři roky existence Digitálního architekta, jehož cílem je pořádání přednášek a workshopů, přivítali jeho organizátoři celou řadu zajímavých zahraničních hostů – architektů, pedagogů i vědců z oblasti digitální architektury. „Je proto nasnadě zamyslet se nad tím, kam má projekt dále směrovat,“ říká Petr Vaněk, organizátor projektu. To, kam se bude Digitální architekt ubírat, nezáleží však jen na organizátorech, ale také na stále stoupajícím zájmu architektů, pedagogů a v neposlední řadě také studentů architektury. Byl proto vytvořen nový koncept webových stránek, který bude přehledněji zpřístupňovat informace z předchozích přednášek a workshopů a současně nabízet aktivní komunikaci mezi organizátory a zájemci o digitální technologie.

Digitální architekt [04] - [07]

Tři roky hostoval Digitální architekt (dA) v útrobách stránek internetového portálu e-architekt.cz(ea). Jeho podoba vycházela z grafického pojetí ea a organizátoři využívali jeho redakční systém pro aktualizace obsahu. Stará verze stránek zůstane jako přístupný archiv i nadále v provozu (pro konzervativní čtenáře) a stále k dispozici na adrese: Stávající obsah je postupně přenášen do nově koncipovaného webu.

Digitální architekt [07] NEW

Cílem nové koncepce stránek dA bude aktuálně informovat zájemce o digitální architektuře. Nepůjde pouze o upozorňování na připravované přednášky a workshopy pořádané Týmem dA, ale také o shromažďování informací užitečných ke studiu digitální architektury. K dispozici na adrese: Obsah nového portálu dA je rozčleněn do těchto základních kategorií:

UDÁLOSTIStručné informace o tom, co se kde ve světě koná a organizuje a samozřejmě alespoň trochu má vliv na digitální technologie v architektuře.

AKTUALITYŽhavé novinky ze zákulisí organizování projektu Digitální architekt.

ČLÁNKYTématu digitální architektury nejenom nasloucháme při přednáškách či diskutujeme po jejich skončení s lektory. Občas vznikne článek ať už z podnětu našeho či podnětu přednášejících.

PROJEKTYRubrika o zajímavých projektech a realizacích, kde se počítače uplatnili nejen jako digitální rýsovací prkno.

PŘEDNÁŠKYSouhrn dosavadních přednášek zorganizovaných v rámci projektu Digitální architekt. Řazeno chronologicky po jednotlivých ročnících.

WORKSHOPYPrezentace výsledků práce studentů, účastníků pravidelně na jaře organizovaných workshopů.

LEKTOŘI A-ZAbecedně řazený seznam všech přednášejících v historii projektu dA. U každého lektora plánuje Tým dA zpřístupnit podpoložky jako životopis lektora, pozvánku na přednášku, reportáž z přednášky, rozhovor s lektorem nebo fotogalerii. V případě existence videozáznamu pak též uvedeme odkaz na záznam přednášky konkrétního lektora.

PARTNEŘIJako poděkování partnerům, kteří podporují projekt dA vznikla tato sekce.

ODKAZYAneb soustřeďování a kategorizace zajímavých odkazů pro zájemce o digitální technologie v architektuře. Uvítáme případné podněty vás, uživatelů portálu.

ARCHIVProstě archiv, co dodat?

Základní výhodou sdílení informací přes internet je možnost rozšiřování obsahu a trvalá aktualizace. Proto určitě není rozsah a struktura obsahu dogma a další její případné rozšiřování či směřování bude odvislé od zájmu a případně i námětů uživatelů stránek.

Klíčová slova: