O modulech a mobilitě

Pondělí, 6. Září 2010 - 2:00
| Napsal:
Již od dob, kdy začal člověk vnímat realitu kolem sebe, měl tendenci obklopovat se hezkými věcmi. Architektura patří právě do takového užitného umění. Podobně jako ostatní umělecké směry i architektura prošla různými obdobími. A v dnešní době se pozvolna prosazuje i modulární architektura.

Každý umělecký směr, i modulární architektura, má své zaryté příznivce, ale i zaryté odpůrce. To jsou dva vyhraněné názory, které nikdo neovlivní.  Co ale prostor mezi nimi? V tomto prostoru se pohybuje většina populace. Někteří jsou spíše pro a někteří spíše proti. Ke škodě modulární architektury jsou ti, so jsou "spíše proti hlavně z neznalosti a nedostatku informací. Věřím, že tímto článkem přispěji k osvěte o modulární výstavbě.

Setkáváme se s různými názvy jako je modulární architektura (Modular Architecture), kontejnerová architektura (Container Architecture), přenositelná architektura (Portable Architecture), modulární výstavba (Modular Construction), mobilní domy (mobile homes), domy v kufru (Kit homes), přenositelné budovy (Portable building). Každý z výše uvedených pojmů má svoje specifika, které se vzájemně prolínají.

V naší kotlině, ke škodě modulární výstavby a architektury, díky převzatému názvu z Německa, kde základní modulární stavební prvek nazýváme obytný a sanitární kontejner, se většina laické, ale i odborné veřejnosti, stále dívá na modulární výstavbu skrz prsty. Již představa kontejneru v posluchači vzbuzuje něco méně kvalitního, nehezkého, a když už si něco takového pořídíme, tak jedině z důvodu velice nízké ceny. K představě, že se jedná o srovnatelnou stavební metodu, která má svoje výhody a ne jenom v ceně, nepřispívá ani to, že si pamatujeme dočasné budovy, které byly stavěny z Unimo Buněk. Proto je někdy náročné vysvětlovat, že se jedná o srovnatelnou metodu stavění, která má vynikající tepelné vlastnosti, rychle ji postavíte na staveništi, protože stavíte z celých modulů, které jsou vyrobeny ve výrobním závodě, a na vlastní stavbě se provádí jenom montáž, která reprezentuje kolem deseti procent všech činností. Modulární budovu můžete ihned po dokončení využívat, díky suchým procesům ji nemusíte nechávat vysychat a vymrznout a je plně ekologická a to jak z důvodu vlastní výstavby, protože výstavba je rychlá, neobtěžuje okolí, tak z důvodu používaných plně recyklovatelných materiálů. Díky sendvičovým konstrukcím mají domy postavené touto metodou vynikající tepelné vlastnosti. Mimochodem, díky sendvičovým konstrukcím dosahují pasivní domy svých vynikajících tepelných parametrů.

Ale vraťme se k pojmům. Modulární architektura představuje architekturu budov, které jsou postaveny metodou modulární výstavby. Specifickou součástí modulární architektury je kontejnerová architektura, která je ve světě vnímána jako stavby s využitím a úpravy námořních kontejnerů. Ve světě totiž není základní prvek modulární výstavby nazýván obytný nebo sanitární kontejner, ale je nazýván modul. Pod pojmem přenositelná architektura si představujeme stavby spíše dočasného charakteru, kde se uplatňují i textilie. Mobilní domy, které jsou velmi populární v USA, jsou domy, které se více blíží nám známým obytným karavanům. Jsou to domy, které splňují základní požadavek na obytný prostor, ale které nejsou postaveny podle stavebních norem. Domy v kufru jsou označovány domy, které si vlastník staví sám podle manuálu a z dílů, sestavuje ho podobně jako laik nábytek z IKEY. Takto si lze objednat dům ale pouze v USA. Přenositelnými budovami nazýváme budovy, které mají schopnost být demontovatelné a mohou se opět postavit na novém místě.

Nebudu se zde zmiňovat o modulární výstavbě v USA, protože většina tamní individuální výstavby ať už standardní nebo modulární svým množstvím věžiček, vikýřů a zdobných zábradlí, připomíná spíše nám dobře známé podnikatelské baroko. Sice se říká „proti chuti, žádný dišputát“, ale asi se shodneme na tom, že čím podnikatelského baroka méně, tím lépe. Ale když se tak zamyslím, tak modulární podnikatelské baroko není zase tak špatný nápad, protože se dá snadno demontovat a přemístit.

V Evropě se prosazuje modulární výstavba hlavně v zemích Beneluxu, v Německu, částečně i v Rakousku a Švýcarsku a dále v severských zemích. Velkou popularitu ale má i například v Japonsku. V těchto zemích si investor vybírá bez předsudků, a klade spíš důraz na to, která metoda stavění mu bude více vyhovovat – v rychlosti, ceně a užitných vlastnostech. V těchto zemích je totiž podvědomí o modulární architektuře velké. Díky zapojení architektů vznikají tak zajímavé a krásné stavby, které většinu lidí neurážejí. Například jsou velice oblíbené modulární stavby pro využití školských zařízení a to od mateřských škol po vysoké školy včetně studentských kolejí. Také se zde staví hodně kancelářských budov. Kouzlo modulárních kancelářských budov objevila i podnikatelská veřejnost v českých zemích a pomalu čeští radní přicházejí na výhody modulárních mateřských škol. Modulární mateřskou školu totiž můžete po skončení baby boomu rozebrat a přemístit ji tam, kde je potřeba nebo ji můžete podobně jako každou jinou modulární stavbu prodat bez vazby na pozemek. Další uplatnění modulární výstavby je v podnikatelské sféře a to jak pro výstavbu hotelů, ale i pro prodejny, restaurace, autosalony a podobně. Podnikatelé hlavně oceňují rychlost výstavby, protože vynaložená investice jim přináší zisky dříve než u staveb pořízené klasickou metodou. A v případě špatného podnikatelského záměru je zde stále možnost budovu prodat bez vazby na pozemek nebo přemístit. Variabilita přidávání nebo odebírání jednotlivých modulů oslovuje také část podnikatelů, protože může svůj bussines rozšiřovat nebo zužovat podle úspěšnosti.

I když, každý soudný člověk nakonec uzná a pochopí výhody modulární výstavby, tak přece jen je zde nedůvěra v životnost a to, že se dá budova rozebírat a přemísťovat budí představu něčeho dočasného a méně kvalitního. Zde můžeme jenom říci, že budovy postavené modulární výstavbou splňují stejné stavební normy ve všech směrech jako standardní metoda. Většina materiálů od výplní otvorů, přes různé obklady stěn a podlah, elektrických a sanitárních vybavení až po fasádní systémy jsou stejné jako u standardní výstavby. I když potenciální zájemce uzná předešlé argumenty, tak stále představa kontejnerů a buněk budí nedůvěru v architekturu. A zde je právě místo pro architekty. Zahraniční společnosti jako německý Kleusberg nebo Alho, holandský De Meeuw nebo nadnárodní Portakabin právě díky architektům vybudovali zajímavé stavby, viz přiložené fotografie. Německá firma Cadolto se například specializuje na výstavbu modulárních nemocnic. Spousta architektů díky modulární architektuře si vybudovala věhlas například německý Aislinger nebo Japonci Miroko Kira nebo Tomatsugu Akutsu.

Z těchto důvodů Koma modular construction pořádá každoročně architektonické soutěže pro studenty architektury v Česku a na Slovensku. Sice víme, že každý Čech je vynikající sportovní trenér a to hlavně v hokeji nebo ve fotbale a stejně tak je i architektonický odborník, ale přece jen si myslíme, že odborné věci mají dělat odborníci. Bez uchopení modulární výstavby architekty, bude modulární výstavba stále vnímána jako poskládané staveništní buňky. S lítostí musíme říci, že některé aktivity tradičních výrobců a pronajímatelů staveništních kontejnerů, kdy poskládáním těchto obytných a sanitárních kontejnerů vytvoří nějaký prostor, který potom nazývají modulární výstavbou, nepřidávají  této výstavbě na vážnosti. Sice pokud investor potřebuje rychle a co nejlevněji pořídit jakýkoliv prostor, tak jsou obytné a sanitární kontejnery ideální, ale stále se jedná o dočasnou kontejnerovou stavbu.

Nehalme tedy podobné stavby do názvu modulární výstavby a už nedej bože ji nenazývejme modulární architekturou. Na druhou stranu promyšlená modulární stavba ve spojení s architektonickým cítěním může vytvořit příjemné prostředí a nebrání jí nic, aby se zařadila mezi krásné stavby, kterými se člověk rád obklopuje tak, jak to bylo v úvodu tohoto článku napsáno.

Chcete-li se dozvědět o modulech více, navštivte konferenci Křižovatky architektury:

 Název:
 Křižovatky architektury
 Kdy:  16.9. 2010, 11:00 - 17:15
 Kde:  Atrium FA a FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
 Pořádá:  ABF a.s., EARCH, Katedra architektury FSv ČVUT
 Přihlášky:  http://krizovatkyarchitektury.cz/2010/cz/prihlaska.asp

 

Článek vznikl za podpory firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.http://www.koma-modular-construction.cz

 

Klíčová slova: