Olověného Dušana získali Daniel Novák a Ateliér Šépka Hájek

Čtvrtek, 13. Březen 2008 - 12:01
| Napsal:
Včera proběhlo v holešovickém prostoru La Fabrika slavnostní vyhlášení každoročně udílených cen Olověný dušan. Vítězem mezi jednotlivci se stal Daniel Novák se svým projektem protipovodňového valu v Praze-Tróji, mezi ateliéry zvítězil Ateliér Jana Šépky a Petra Hájka. Výstava všech nominovaných prací zde potrvá do 30. března.
VÍTĚZNÝ PROJEKTPRAHA - TROJA - HOLEŠOVICKÝ OSTROV - OSADA RYBÁŘE

V roce 2002 postihly Prahu povodně, které těžce zasáhly i území Tróje. Na základě této události byl vypracován projekt na výstavbu protipovodňového valu. Technické a funkční dílo, které však nebere ohled na stávající zástavbu. Tento projekt vychází z původního návrhu valu, ale snaží se jej lépe sladit s okolím tak, aby se stal jeho součástí a ne jen protipovodňovou a jinou bariérou. Důsledkem zřízení valu je rozdělení území na dvě části. Část před valem, tedy blíže řece, je v záplavové zóně. Na druhé straně lze dnes nevyužívané plochy využít k zástavbě.

Po celé délce valu od zdi Trojského zámku na západě až k tramvajovému mostu na východě se přilehlá zástavba dá jasně vymezit na tři typy. Velmi drobnou, rostlou směsici domů v osadě Rybáře střídá přísně pravoúhlá osově symetrická kompozice diplomatického areálu, na kterou navazuje zástavba solitérními domy se zahradami. Z tohoto vymezení vychází navrhované řešení. V osadě Rybáře se doplní drobná zástavba a přisazením řady domů na terasách ke zdi protipovodňového valu se tento prostor uzavře a vzniká menší náměstí vesnického rázu. Na východ od tohoto náměstí se nachází park nad uvažovanou retenční nádrž. Naproti diplomatickému areálu jsou objekty s terasami přisazené k zemnímu valu. Na terasách vznikají zahrady, pod nimi jsou garáže. Objekty doplňují kompoziční systém protějšího souboru. Dále na východ se již k valu objekty nepřimykají. Na volném prostranství mezi stávající zástavbou a valem vzniká doplnění solitérní zástavby a sportovní areál.povodňové situace původního a nového návrhu

Prostor před valem u řeky je koncipován jako velký park s vodními plochami, stezkami pro pěší, cyklisty, bruslaře. Je zde navrženo nové říční rameno pro vodní slalom. Začátek a konec nového ramene je totožný s ramenem nynějším. Podél břehů se vine komunikace, po které je možný omezený provoz aut pro obsluhu loděnice a pro správu povodí řeky.ÚZEMÍ A | Základním principem je doplnění stávající drobné zástavby. Nové stavby využívají navrhované protipovodňové zdi a svojí architekturou minimalizují její objemový účinek v zástavbě.
ÚZEMÍ B | Hlavní charakter je dán symetrickou kompozicí diplomatického komplexu a jeho monumentalitou. Návrh tuto kompozici respektuje a doplňuje ji o objekty využívajíc kompozičních proporcí objektů diplomatického komplexu. na jeho ose symetrie je schodiště tvořící pěší spojení s parkem za valem.
ÚZEMÍ C | Nová zástavba rozšiřuje obytnou zástavbu a dotváří celkové měřítko stávajícího území.dopravní řešení

Důležitým prvkem celé kompozice je spojující článek mezi parkem před valem a zástavbou za ním. Jedná se o systém ramp a schodišť na ose souboru diplomatického areálu, který dovoluje pěší spojení mezi parkem a všemi třemi částmi zástavby za valem.

Daniel Novák | ateliér Jana Sedláka a Ivana Hnízdila
Projekty všech nominovaných si můžete prohlédnout zde

Olověny dušan 08Soutěž studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze
galavečer: 12. března 2008 od 20 hodin
výstava: 12. - 30. března 2008, út-so, 12 - 18 hodin
La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7 - Holešovice

Více informací najdete na www.olovenydusan.cz

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: 

Diskuse: