doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

doc. Ing. Pavel Svoboda CSc.

Profese/povolání: 
Architekt,
Pedagog
Město: 
Praha 4 - Chodov
Stručný popis/motto: 
Předseda pedagogické rady bakalářského a magisterského studijního oboru Příprava, realizace a provoz staveb. Člen pedagogické rady bakalářských a magisterských studijních oborů Management a ekonomika ve stavebnictví, Projektový management a inženýring a Stavební management. Člen pedagogické rady bakalářského a magisterského studijního programu Stavební inženýrství.
Datum narození: 
Úterý, 6. Březen 1956
+1
0
-1