Pin-screen townhall aneb Staroměstská radnice podruhé

Úterý, 23. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Dnes uvádíme druhý projekt z workshopu "Gočár se dívá, Rojkind tě povede"! Tým ve složení Ondřej Fiala, Dalibor Dzurilla, Michal Hýl a Radoslav Mašlonka, hledali řešení k hlavnímu problému Staroměstského náměstí: ztrátě identity. Našli jej? Posuďte sami!

Tým 2 tvoří / Team 2 consists of:

  • Ondřej Fiala, FA ČVUT Praha
  • Dalibor Dzurilla, FA ČVUT Praha
  • Michal Hýl, FA VUT Brno
  • Radoslav Mašlonka, SvF STU Bratislava
  • Milan Domkář, FA VUT Brno

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!

Staroměstské náměstí postupně ztrácí svou sounáležitost s místními obyvateli.
Obnovit svou identitu může návázáním kontaktu, interakcí s nimi. Lidé jsou přístupní díky dialogu.
V dnešní době je dialog prakticky tím nejdůležitějším (jako např. sociální sítě - facebook atd.).
Chceme navrátit skutečný dialog zpět do ulic.

Old town square is loosing its connection to residents.
Recovery of indetity of the place throught unteraction of locals. People interact thanks to dialog.
Today the dialogue is virtually mainly.(like socialnetwork - facebook etc.)
Bringing virtual dialog back to real streets.

 

 

Obyvatelé mají společného přítele: PRAHU

Praha informovuje své obyvatele o dění ve městě prostřednictvím svého informačního systému.
Ve srovnání s denním tiskem mají možnost navzájem aktuálně komunikovat.
Komentáře a údaje jsou ukládány v jádru systému. Tyto údaje jsou hlasem občanů a tím je i Staroměstská radnice

 

Residents have collective friend: PRAGUE

Prague INFORM them about its happenings through information system.
Compared to newspapers they have oportunity ti interact virtually and acutally. Comments / data go to the heart of system. The voices of citizens are data. OldTown Hall was voice of citizens. Voice of citizens is TownHall again.

  

Srdce této komunikační sítě se nachází právě na Staroměstském náměstí. Toto místo je symbolem významných historických událostí českého národa s podtextem jednoty a pospolitosti. Tento dojem vzbuzuje pocit odpovědnosti za město. Chceme tento dojem vtisknout také obyvatelům.

Skutečná data jsou zásadním prvkem, který odráží dění ve společnosti a jsou jakousi „stopou“ společnosti.

 

Network has its HEART situated on the Old Town Square. This place is a symbol of important national events with undernote of UNITY and togetherness. This impressions makes feeling of responsibility fot the city. We want to give this impresion to residents.

Virtual data are fundamental element of FOOTAGE. It reflects happenings in society. It makes foot-print of society.
 

 

Místní obyvatelé vytvářejí svými společnými názory obraz města

Lidé se mohou ponořit do své historie v samém srdci Prahy. To je také důvodem k návštěvě náměstí -> Tím zpětně komunikují se systémem, vidí souvislost názorů a budují si vztah k tomuto místu. Začínají si tak budovat vnitřní odpovědnost za město a jejich způsob myšlení se rozvíjí kupředu.

Locals build IMAGE of together opinions

Also they can dive into history of actions,reactions in Prague in its Heart. That is reason fot visiting the square -> Their backward interaction with system. They see the coherence of opinions. Gain realationship to the place.
Begining of responsibility for the place Their mentality is moving forward.

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: