Podrobný program Křižovatek architektury již 16.9.2010

Úterý, 14. Září 2010 - 8:24
| Napsal:
Nechcete minout vašeho oblíbeného diskutéra na konferenci Křižovatky arhcitektury? Jak bude vlastně probíhat tato akce? Přinášíme podrobný program akce, která se uskuteční 16.9. v Atriu na Fakultě stavební ČVUT v Praze v Dejvicích!
 Název:
 Křižovatky architektury
 Kdy:  16.9. 2010, 11:00 - 17:45
 Kde:  Atrium FA a FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
 Pořádá:  ABF a.s., EARCH, Katedra architektury FSv ČVUT

 

I. blok: Modulární architektura ve městě, v Atriu na FSv. ČVUT, 16.9.2010, od 11:00

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE

11:00 – 11:15 | JUDr. David Šťáhlavský: Úvod

JUDr. David Šťáhlavský (*1963), moderátor, redaktor kultury a životního stylu, zpravodaj Českého rozhlasu: "Architektura nemá, ale musí být pro lidi! Pro potěchu z minulosti, pro požitek v současnosti a pro inspiraci v budoucnosti." VÍCE ZDE

 

11:15 – 11:40 | Ing. Martin Hart: O modulech a mobilitě

Příspěvek se bude vztahovat k historii modulárních staveb, modulární architektuře a světovým architektům. Bude obsahovat ukázky úspěšných modulárních staveb od evropských dodavatelů, příklady využití výhod modulárních staveb v praxi a modulární zajímavosti.

Ing Martin Hart (*1957) - zástupce předního výrobce prostorových modulů a obytných kontejnerů v ČR Koma Modular Contruction s.r.o.: "Modulární architektura má své místo v moderní dynamické společnosti. Bohužel, někteří výrobci obytných kontejnerů, bez spolupráce s architekty, nabízí svoje bunkoviště jako modulární stavby". VÍCE ZDE

 

11:40 – 11:50 | Mgr. Radek Vovsík: Modulární školka v Jihlavě

Příspěvek pojedná o využitelnosti modulární architektury v městské samosprávě. Praktické zkušenosti budou předvedeny na mateřské školce, která se nachází v Demlově ulici v Jihlavě.

Mgr. Radek Vovsík (*1966) - pedagog, radní města Jihlavy: "Vždy jsem upřednostňoval rychlá, levná a efektivní řešení. A právě tímto řešením byla výstavba modulární mateřské školky v Jihlavě."  VÍCE ZDE

 

11:50 – 12:05 | Ing. arch. Petr Šikola: Modulární koncepty

V příspěvku budou představeny realizace a modulární koncepty staveb architektů z DOMYJINAK. Prezentován bude postup k zadání a samotný proces realizace modulární stavby. Budou představeny aktuálně připravované projekty.

Ing. arch. Ing. Petr Šikola (*1977) - pedagog a architekt se zaměřením na modulární architekturu [činný v architektonické kanceláři DOMYJINAK]: "Vhodné formy modulární architektury jsou určeny k úspěšné reprodukci." VÍCE ZDE

 

12:05 – 12:20 | PhDr. Jiří Ryba: Kontejnery

Kontejnerová architektura představuje inovativní řešení vhodné i pro potřeby municipality. Přestože prošla svým úvodním stádiem a stala se součástí nových trendů posledního desetiletí, k jejímu praktickému využití na úrovni veřejných staveb stále něco brání. Tento příspěvek se chce věnovat mapování bariér a nedůvěry vůči „kontejnerům".

PhDr. Jiří Ryba (*1958) - pedagog, sociolog a nakladatel: „Dobrá architektura kultivuje celou společnost.“ VÍCE ZDE

 

12:20 – 12:35 | MgA. Jiří Sulženko: Street for Art - festival umění ve veřejném prostoru

Festival Street For Art je jediným festivalem umění ve veřejném prostoru a komunitního umění v České republice. Jeho "hřištěm" je největší sídliště v ČR -Jižní Město v Praze s více než 80 000 obyvateli.

MgA. Jiří Sulženko (*1980) - kulturní manažer a pedagog: „Město potřebuje život.“ VÍCE ZDE

 

12:35 – 13:05 | Luc Deleu: O kontejnerech

Pokud stavět znamená zlepšovat svět, potom stavíme příliš mnoho a příliš rychle. Stavět je důvodem pro architekturu, ale architektura není důvodem pro stavění. Architektura je spirituální, dokáže existovat i bez budov. Tak jsem začal s dočasnou Lego - architekturou a později jsem začal konstruovat rozebíratelné archetypy z kontejnerů.

LUC Deleu (*1944) - belgický architekt, urbanista, představitel kontejnerové architektury, zakladatel architektonické kanceláře T.O.P. Office v Antverpách: „Osídlení planety musí být řešeno efektivněji, klíč spočívá v intenzivnějším využití městského prostoru a recyklaci odpadu!“ VÍCE ZDE

 

13:05 – 13:10 | JUDr. David Šťáhlavský: Zakončení I. bloku konference, úvod do diskuse VÍCE ZDE

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE

 

II. blok: Problematika nové zástavby v historickém prostředí měst aneb Praha architektonicky pulsující či zakonzervovaná? V Atriu na FSv. ČVUT, 16.9.2010, od 14:30

 

14:30 – 14:35 | JUDr. David Šťáhlavský: Úvod VÍCE ZDE

 

14:35 – 14:55 | Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D.: Dům, který nebyl již znovu postaven (Role veřejnosti v osmi architektonických soutěžích na dostavbu Staroměstské radnice v Praze)

Jednou z hlavních příčin neúspěchu soutěží na dostavbu radničního bloku je jejich nešťastné načasování, které úzce souvisí s podstatnými dějinnými zvraty novodobých dějin Československa. Soutěže byly vypisovány „v předvečer" závažných událostí českých i světových dějin.

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D. (*1971) - architektka, pedagožka, spoluzakladatelka soukromé vysoké školy architektury ARCHIP: „I přes neúspěch ve vypisování soutěží je architektonická soutěž předpokladem kvalitní architektury a jediným prostředkem v nakládání s veřejnými fondy.“ VÍCE ZDE

 

14:55 – 15:10 | Doc. PhDr. Josef Štulc: Smysl zápisu Prahy na Seznam světového dědfictví a jeho naplňování

Příspěvek připomene cíl a závazky, které Česká republika a město Praha na sebe dobrovolně vzaly návrhem a posléze zápisem Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO. Smyslem zápisu není zmrazit rozvoj města ani bránit jeho kontinuálnímu obohacování novými architektonickými díly. Požaduje se pouze, aby tento proces respektoval a nebyl v rozporu s OUV (Outstanding Universal Value) města.

Doc. PhDr. Josef Štulc (*1944) - prezident Českého národního komitétu ICOMOS (International Council On MOnumental and Sites - Mezinárodní rada pro památky a sídla), vedoucí odboru metodik, vědy a vzdělávání NPÚ. "Architekt tvořící v historickém prostředí by se měl chovat jako dobře vychovaný host v ušlechtilé společnosti". Pavel Janák VÍCE ZDE

 

15:10 – 15:25 | ak. mal. doc. Jiří David: Všichni jsme rukojmí těch, co nás platí

Adorno ve své Estetické teorii, tvrdí: „Jednou z klíčových antinomií současného umění je, že chce a musí být důsledně utopické, protože sociální realita je utopii stále více na překážku. Zároveň by ale nemělo být utopické, aby ho nebylo možné obviňovat z vytváření iluzí a poklidu. Kdyby se utopii umění podařilo naplnit, umění by přestalo existovat."

ak.mal.doc. Jiří David (*1956) - vizuální umělec a pedagog zabývající se malbou, tvorbou objektů, instalacemi, fotografií a videoartem, kritik, publicista: „Společnost si vymyslela umění a umění teď nutí společnost myslet...“ VÍCE ZDE

 

15:25 – 15:40 | PhDr. Kateřina Bečková: Nové a staré v historickém městě... Kde hledat problém?

Protiklad mezi rozvojem města a konzervací jeho historického jádra je umělý. Obě tendence při troše vzájemného pochopem a respektu nejdou proti sobě a mohou se dokonce skvěle doplňovat.

PhDr. Kateřina Bečková (*1957) - kurátorka sbírky historických fotografií v Muzeu hl. města Prahy, předsedkyně Klubu Za starou Prahu: „Dostavba Staroměstské radnice má být originální, nikoli provokativní.“ VÍCE ZDE

 

15:40 – 16:00 | Ing. arch. Jakub Cigler: Role architekta při intervenci do historického centra

Prostřednictvím prezentace vlastního díla se pokusím objasnit možnosti vhodných zásahů do historického prostředí města.

Doc. Ing. arch. Jakub Cigler (*1962) - architekt (v současnosti společníkem Cigler Marani Architects a.s.), pedagog, člen Sboru expertů pro památkovou péči MHMP: „Předmětem architektury není výstavba pomníků, ale vytváření životního prostředí.“ VÍCE ZDE

 

 16:00 – 16:15 | Luc Deleu: Orbanistický prostor

Byrokracie ubíjí!

LUC Deleu (*1944) - belgický architekt, urbanista, představitel kontejnerové architektury, zakladatel architektonické kanceláře T.O.P. Office v Antverpách: „Osídlení planety musí být řešeno efektivněji, klíč spočívá v intenzivnějším využití městského prostoru a recyklaci odpadu!“ VÍCE ZDE

 

16:15 – 16:25 | JUDr. David Šťáhlavský: Zakončení konference, úvod do diskuse VÍCE ZDE

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE

Klíčová slova: