přednáška | Osobnost architekta Dušana Jurkoviče

Neděle, 19. Září 2004 - 11:11
| Napsal:
OBEC ARCHITEKTŮ si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Ladislavy Horňákové: "Osobnost architekta Dušana Jurkoviče a jeho celoživotní tvorba" Přednáška se koná dne 21. září v 18 hodin v PÍSECKÉ BRÁNĚ, K Brusce 5, Praha 6.

Architekt Dušan Samo Jurkovič (1868 Turá Lúka u Myjavy - 1947 Bratislava) patří nepochybně k významným osobnostem československé architektury první poloviny 20. století a je nejznámějším architektem v celé historii slovenské architektury vůbec. Pocházel ze slovenské rodiny se silnou obrozeneckou tradicí, absolvoval vyšší průmyslovou školu ve Vídni (prof. Camillo Sitte), od roku 1889 působil na Moravě, od roku 1899 jako samostatný architekt v Brně. Po první světové válce odešel do Bratislavy. Byl nejen významným architektem, ale podílel se také výrazně na kulturním životě na Moravě a později na Slovensku, byl také významným propagátorem vzájemné česko-slovenské spolupráce, podílel se na koncepci ochrany národních kulturních památek i ochrany přírody. V roce 1947 se stal jako první československý architekt národním umělcem.Lázeňský dům Dušana Jurkoviče v Luhačovicích

Jurkovičova osobnost vyrůstala ze zázemí středoevropské stavebně-řemeslné tradice, která spojovala racionalitu s romantickou citovostí. Naplňoval představu modernistů o architektovi, který je také organizátorem a tvůrcem nového způsobu života. Inspirativní zdroj pro architektonickou tvorbu viděl v lidovém umění a stavitelství a čerpal z jejich studia poznatky o elementárních souvislostech vzniku architektonické formy a její konstrukční a materiálové podmíněnosti. Lyrický ráz výtvarné řeči lidového stavitelství spojil ve svém díle s aktuálními směry v architektuře a požadavky moderní bytové kultury, bezprostředně reagoval i na charakter lokality a stavebního úkolu. V tomto duchu vznikly jeho první významná díla - stavby na Radhošti, v lázních Luhačovicích, letovisko na Rezku, Peklo u Náchoda nebo Spolkový dům ve Skalici. Osobitým přínosem jsou také jeho hřbitovy padlým v polské západní Haliči, památníky významným osobnostem a především mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle aj.Interiér lázeňského dům Dušana Jurkoviče v Luhačovicích

Rozsáhlá architektonická tvorba této význačné osobnosti i přesto, že velmi úzce vycházela z daností své doby a měla často řadu kritiků a odpůrců, je vícedimenzionálním odkazem nadčasového významu a je nutno přistupovat k jejímu hodnocení z více pohledů. Jeho tvůrčí dráha překlenula více než půlstoletí vývoje architektury od historismů přes osvobozenou formu secese až k sociálnímu smyslu moderny a funkcionalismu. Kvalitou své umělecké výpovědi může být zařazen k tak významným osobnostem evropské architektury, jakými byly například Josef Hoffman ve Vídni nebo CH. R. Mackintoch v Glasgowě, Přednáška přiblíží, vedle nejvýznamnějších Jurkovičových staveb, chronologicky řazených v dobovém kontextu s doprovodnou obrazovou dokumentací, rovněž jeho rozhodující životní i tvůrčí etapy.

Přednáška
Mgr. Ladislava Horňáková:
"Osobnost architekta Dušana Jurkoviče
a jeho celoživotní tvorba"

PÍSECKÁ BRÁNA
21. září v 18 hodin
K Brusce 5, Praha 6

Související články:
Cena Dušana Jurkoviča v Písecké bráně

V prostorách Písecké brány se v pondělí 13.září 2004 uskutečnila vernisáž výstavy Cena Dušana Jurkoviča. Záštitu nad významnou kulturní a společenskou akcí převzal Jeho Excelence Ladislav Ballek, velvyslanec Slovenské republiky, který se také osobně zúčastnil otevření expozice.>>>
K Cene Dušana Jurkoviča 2003Pred niekoľkými dňami udelil Spolok architektov Slovenska svoje každoročné najvyššie ocenenie za architektúru - Cenu Dušana Jurkoviča 2003. Do hodnotenia bolo prihlásených 11 realizácií. Medzinárodná porota pracovala v zložení Petr Hrúša, predseda (Česká republika), Adolph Stiller (Rakúsko), Romuald Loegler (Poľsko), Viera Mecková, Ivan Matušík, Štefan Šlachta, Štefan Zahatňanský (všetci Slovensko). >>>

Více o životě a díle architekta Dušana Jurkoviče se můžete dozvědět také na stránkách věnovaných této osobnosti československé architektury: www.jurkovic.cz

Klíčová slova: