Revit Architecture | Proč pracuji v REVITu?

Čtvrtek, 6. Listopad 2008 - 16:56
| Napsal:
Současné programy pro počítačové navrhování výrazně mění způsob práce architektů, projektantů a dalších spolupracovníků, kteří se na přípravě a realizaci staveb podílejí. Software pro tvorbu virtuálního modelu budovy (BIM) je uživatelům k dispozici již delší dobu, přesto není jeho systematické používání v projekční praxi příliš rozšířeno a uživatelé z řad projektantů nadále preferují práci ve 2D aplikacích nebo v obecných modelářích.

Přednáška Vladimír Baldy představí aplikaci Revit Architecture z pohledu běžného uživatele – architekta s ukázkami konkrétních pracovních postupů. Přednáška si neklade za cíl prezentovat všechny možnosti aplikace, ale spíš ukázat ty pracovní nástroje a postupy, které přednášející nejvíce oceňuje a v aplikace často používá.

 

Vladimír Balda působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci jako asistent v ateliéru Prof. Jiřího Suchomela a současně vyučuje práci v Revit Architecture v rámci předmětu CAD.

 

Proč používám Revit?

 
Kvůli snadnému vynášení prvků

Snadné vynášení prvků mi umožňuje rychlý přechod z malých jednoduchých skic k digitálnímu návrhu, kde lehce cokoliv změním.

 
Kvůli grafické prezentaci projektu

Revit umožňuje snadno nastavit a měnit grafické zobrazení půdorysů nebo pohledů. Prostorový model zobrazený jako vystínovaný s obrysovými konturami často postačuje pro prezentaci projekt aniž by v danou chvíli bylo nutné vytvářet dokonalé vizualizace.

 
Kvůli výpočtům

Revit spočítá plochy místností, oken nebo celého objektu. Spočítá objemy stěn, jejich jednotlivých vrstev nebo objem výkopu.

 
Kvůli modelu terénu

Z dat dodaných geodetem mohu rychle vytvořit přesný model terénu pro osazení navrhovaného projektu.

 
Kvůli výrobě modelů

Prostorový model projektu mi umožňuje snadnou přípravu podkladů pro vyřezání částí modelu z kartónu nebo celý model mohu vytisknout na 3D tiskárně.

 
Kvůli knihovním prvkům

Snadné vytváření vlastních knihovních prvků rodiny mi umožňuje jednotný vzhled dokumentace projektu a použití konkrétních kusů nábytku, zařízení koupelen apod.

 
Kvůli vizualizacím

V poslední verzi Revitu 2009 je nově použit rendrovací modul mental ray pomocí něhož mohou i velmi nezkušení vizualizátoři dosahovat slušných výsledků.

 


úterý 11. listopadu 2008, 18:30 hod

Revit Architecture
Proč pracuji v REVITu?

 

Zvláštní host:

Ing. arch. Vladimír Balda

Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

 

Přednášková místnost C 223 

Již tradičně, i v tomto školním roce 2008/2009, se uskuteční akce "Tiskněte aťák zadarmo!". Akce je určena posluchačům vysokých škol zaměřených na architekturu a pozemní stavitelství a umožňuje účastníkům přednášek Digitální architekt v zimním semestru vytisknout si svůj semestrální projekt zdarma. Za každou navštívenou přednášku její účastníci získají jeden kredit, který představuje tisk jednoho formátu A0 barevně zdarma na pobočkách Copy General.


 

Tiskněte "aťák" zadarmo!