7 důvodů, proč můžete litovat, že jste nebyli na festivalu reSITE 2014

Úterý, 1. Červenec 2014 - 15:23
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Nedávno skončený 3. ročník festivalu reSITE – akce, která se snaží propojit myšlenky a zájmy všech, kterým leží na srdci osud našich měst - přinesl spoustu nových myšlenek a postřehů. reSITE, jakožto diskusní platforma i letos nabídla příklady správné praxe ze zahraničí i jejich konfrontaci s domácími přístupy. O co jste přišli a proč se můžete těšit na rok 2015? Příští reSITE se uskuteční 18. až 19. června 2015

reSITE 2014 - audience - foto © Marian Beneš
Fotoalbum: 
reSITE 2014 - Holzmarkt 25 - foto © Marian Beneš
reSITE 2014 - Tomáš Hudeček - foto © Marian Beneš
reSITE 2014 - Edward Glaesser - foto © Dorota Špinková
reSITE 2014 - bikeride
reSITE 2014 - Benedetta Tagliabue - foto © Dorota Špinková
reSITE 2014 - audience - foto © Marian Beneš
reSITE 2014 - Adam Greenfield - foto © Dorota Špinková

Jak vytvořit funkční město? Jedině společně!

Přesto, že jádrem festivalu byla letos více než v předchozích letech právě odborná konference, lze říci, že svým rozsahem i šíří záběru reSITE daleko překročil rámec diskuse mezi úzce zaměřenými odborníky. Život ve městech, jejich plánování či přirozený rozvoj je tématem pro každého obyvatele i návštěvníka měst. Řečeno slovy pražského primátora Tomáše Hudečka: „Přesto, že velká část Pražanů vlastně v Praze vůbec nebydlí, nemůžeme je odsouvat na vedlejší kolej, ale musíme pro ně připravit stejné podmínky, jako pro jeho každodenní obyvatele.“ Dva dny programu v nově otevřeném Fóru Karlín, workshopy, přednášky či diskusní stoly přinesly opravdu podnětné návrhy, zajímavá řešení či kuriózní setkání. Vše se společným jmenovatelem – lepšího života pro města.

1. 580 návštěvníků + 50 hostů = 1 zájem

Odborné konference, která byla vlajkovou lodí letošního festivalu, se zúčastnilo téměř šest set návštěvníků z řad architektů, zástupců samospráv, akademické sféry, developmentu a byznys sféry či studentů. Všechny spojoval jeden zájem – najít cestu, která vede k lepšímu žití v našich městech. I díky výběru hostů a spíkrů, kteří reprezentovali opravdu široké spektrum názorů, nehledě na politickou příslušnost. Na pódiu se vystřídalo 50 mluvčích – od špičkového amerického liberálního ekonoma (Edward Glaesser), přes německé „komunitní architekty“ (Juval Deiziger a Mario Husten) až po českou občanskou aktivistku (Tereza Stöckelová). Nejen různorodost postojů a místních podmínek, kde všichni účastníci působí, proměňují reSITE v opravdový „tavicí kotel“ myšlenek a nápadů.

2. Není město, jako město – aneb potlesk pro primátora i starostu

Navzdory trvalé skepsi vůči politickým lídrům na všech úrovních samospráv se i na reSITE zástupcům jednotlivých měst tleskalo. Svůj pohled na rozvoj urbánních celků reprezentoval jak pražský primátor Tomáš Hudeček, tak i tvůrci odvážného ale vřele přijatého územního plánu Pardubic, či starosta nevelkého východoslovenského městečka Spišský Hrhov Vladimír Ledecký. Recept na funkční město pro všechny lze podle přítomných hledat mimo jiné v manuálu městských prostor (IPR Praha), tak i v navrhovaném zahuštění a tudíž lepším využití stávajícího území bez nutnosti překotného územního bujení (Odbor městského architekta Pardubice), tak i ve fungujícím zapojení romské komunity do tvorby města (Spišský Hrhov). Potlesk na otevřené scéně pro každou z originálních cest!

3. Architektka z tržnice a urbanista z Bornea

I letošní reSITE přivezl do Prahy absolutní architektonickou špičku, která disponuje nejen teoretickými znalostmi, ale i množstvím úspěšných referencí. Ve Španělsku žijící architektka Benedetta Tagliabue veřejnosti prezentovala unikátní příběh barcelonské tržnice St. Katarina, která navrátila život zanedbané čtvrti katalánské metropole. Adriaan Geuze z nizomeského studia West8, spolutvůrce amsterodamské městské čtvrti Borneo, která je jedním z nejlepších příkladů revitalizace brownfieldů v Evropě, svým vystoupením otevřel oči nejen mnohým přítomným architektům či studentům tohoto oboru, ale i zástupcům developerů a finanční sféry. Originální myšlení, unikátní autorské vidění světa i schopnost přesvědčit investora, že kvalitní městské prostředí nevzniká pouze na kalkulačce, patřilo mezi nejosvěžující vystoupení beztak nabité mezinárodní konference.

4. Plánování není sprosté slovo

Donedávna bylo městské plánování spojeno spíše s představou korupce ovlivňující (ne)existenci daných územních plánů a jednotlivá města se koncepcím spíše vyhýbala. O tom, že se situace rapidně změnila, svědčila aktivní a inspirativní přítomnost hlavních architektů významných východoevropských metropolí. Vedoucímu pražského Institutu plánování a rozvoje Tomáše Ctibora sekundovali hlavní architekt Budapešti Sándor Finta, ředitelka Výzkumného a projektového institutu Generálního plánu Moskvy Karima Nigmatulina či vedoucí Odboru plánování města Kyjev Oksana Galenko.

5. Změna jako příznak zdravého města

…aneb, „hlavně to nepřeplánovat“! Zatímco se střední a východní Evropa jen pomalu vzpamatovává z nekontrolovaného a překotného růstu svých sídel, kterým se snaží čelit různou mírou regulace, objevují se i hlasy volající po opačném trendu. Vedle zmiňovaného harvardského ekonoma Edvarda Glaesera, který věrný tradici liberální ekonomie říká jednoduše: „Věřím v menší regulaci. V čemkoli,“ se objevily i další názory, které podtrhují význam spontánnosti v městském urbanismu. Zkušený urbanista a mj. tvůrce jedné z nových kábulských čtvrtí Mark Johnson (USA) přirozeně považuje změnu za jedním ze základních kamenů funkčních městských struktur. Přední polský kurátor a kritik Gregorz Piatek naopak vnímá situaci z bezprostřední blízkosti, aby došel k obdobnému závěru. Živé město musí být dynamické, tato dynamika je jeho skutečnou energií.

6. …a když to jinak nejde, udělejte si sami!

I tak by se dalo přeložit poselství mnoha komunitních projektů, které vznikly spontánně a jaksi „sami od sebe“. Tento proud reprezentoval třeba Marco Clausen z berlínské neziskové organizace "Nomadisch Grün" (Nomádská zeleň), která se věnuje přeměně opuštěných městských míst na společenské a ekologické zahrady. Další alternativu urbánního rozvoje přinesli již zmínění Juval Dieziger a Mario Husten z Holzmarktu, jednoho z nejpůsobivějších projektů zabývajících se městským rozvojem v Berlíně. Dobrodružství s Holzmarktem začalo Barem 25, jedním z nejslavnějších undergroundových klubů v Berlíně, které Juval a jeho parťáci založili v roce 2003. Vzhledem k umístění uprostřed oblasti plánované přestavby musel být v roce 2010 Bar 25 uzavřen, aby udělal místo exkluzivním penthousům s výhledem na řeku Sprévu. Místním aktivistům se povedlo změnit plány investorů a díky nim bude tato městská oáza o rozloze 18 000 m2 na průsečíku nejoblíbenějších berlínských čtvrtí hostit hotel, noční klub, restauraci, galerii, obchody, experimentální pracoviště, kadeřnictví a mnohem víc!. Diskusi o participaci vedl Florian Köhl, architekt a developer, průkopník v hledání možností, jak zapojit lidi skrze architekturu do ovlivňování jejich životního prostředí, dlouhodobě rozvíjející myšlenku alternativních modelů a nových přístupů k bydlení - tzv. co-housing.

7. Doprovodné akce

Vedle zmíněných akcí se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) uskutečnil celodenní intenzivní workshop zaměřený na strategický rámec Prahy. Spolu s experty ze Spojených států, Španělska, Francie a Německa se pražští experti věnovali tématu rozvoje pražské letištní oblasti. Odbornou konferenci doplnili akce ve veřejném prostoru, výstavy a projekce, neformální rozhovory a setkání s hlavními hosty reSITE, ale rovněž třeba i oblíbená cyklojízda … Kuriózní setkání lidí bez rozdílu národnosti, profese a zájmů nabídla série Nočních talk show v do posledního místa zaplněném salonu luxusního hotelu Emblem. Místo, kde se obvykle kouří tlusté doutníky a pije drahý koňak, se stalo svědkem bouřlivých diskusí na témata dotýkající se každodenního života ve městech. reSITE úspěšně pokračuje v bourání bariér – to vše v souladu hlavní myšlenky akce – spojovat, inspirovat, pomáhat.

reSITE 2014 v datech:

- 4 dny
- 4 diskusní kluby
- 3 výstavy
- 2 dny konference
- 1 workshop
- 580 hostů (25% veřejná správa, 20% architekti a urbanisté, 15% akademická sféra, 15% kulturní a neziskové organizace, 13% development a byznys, 12% ostatní)
- 70 akreditovaných žurnalistů
- 50 spíkrů
+ party, filmová projekce, cyklojízda a další akce

CO JE reSITE?

Festival reSITE je mezinárodní platforma pro sdílení idejí a praktických zkušeností pro obyvatelná, konkurenceschopná a odolná města.

reSITE se zaměřuje na veřejný prostor z hlediska designu, kultury, politiky, financí, zapojení komunit a udržitelnosti. Jeho cílem je nastavit veřejný dialog o městském prostoru a také objevovat modely městského plánování, které mohou inspirovat občanské iniciativy.

reSITE oslovuje architekty, politiky, urbanisty, developery, krajinné architekty, odborníky z oblasti plánování, inovací, dopravy, inženýry, ekonomy, finančníky, zástupce nejrůznějších komunit, vědce, umělce, studenty a všechny s aktivním zájmem o zlepšení kvality života ve městě.

reSITE založil v roce 2011 americký urbanista Martin Barry spolu s Milotou Sidorovou. Jeho programovým ředitelem se stal architekt Osamu Okamura, dříve dlouholetý šéfredaktor architektonického časopisu ERA21. Unikátní vizuální podobu vytvořila Yulia Yakushová. Dnes za reSITE stojí pestrý mezinárodní tým složený z mladých lidí různých spřízněných profesí a oborů.

Klíčová slova: