7. ročník konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY již za necelé tři týdny

Datum konání: 03.06.2015 (Celý den)

Pátek, 15. Květen 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Je tomu již 170 let, kdy v srpnu roku 1845 vjel do Prahy první vlak. Železnice se stala důležitým dopravním prostředkem i neodmyslitelnou součástí průmyslu a obchodu. Zásadním způsobem tak ovlivnila města i životy lidí. Požadavky na železniční dopravu se však postupem času změnily, některá nádraží i celé tratě chátrají, jiná prochází rekonstrukcí a vrací se zpět městu. Jaká je budoucnost železnic? Právě to je jedním z témat 7. ročníku konference Křižovatky architektury s názvem „železnice_město_architektura“, která proběhne 3. června 2015 v prostorách Hlavního nádraží Praha.

Křižovatky architektury, Hlavní nádraží - zdroj fotografií: ABF, a.s.
Fotoalbum: 
Křižovatky architektury, Hlavní nádraží - zdroj fotografií: ABF, a.s.
Křižovatky architektury, Vládní salonek Českých drah - zdroj fotografií: ABF, a.s.

Železnice, město, architektura

Tématem letošní konference je vztah mezi rozvojem železniční dopravy a urbanistickým vývojem obcí a měst. Program konference se zaměří jak na historii železnic, se kterou souvisí i problematika památkové ochrany drážních objektů, tak i na její budoucnost. Právě ta je v poslední době často skloňovaným tématem. „V moderní společnosti je doprava jedním z hlavních faktorů jejího dalšího úspěšného rozvoje, přičemž železniční doprava je podstatnou součástí dopravní infrastruktury. Dopravní obslužnost jakéhokoliv území obecně je nesmírně důležitá a je jí věnována také patřičná pozornost v jednotlivých nástrojích územního plánování, od politiky územního rozvoje, přes zásady územního rozvoje jednotlivých krajů až po územní plány konkrétních obcí,“ říká Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, která vystoupí s tématem Železniční doprava a její plánování.

Na konferenci vystoupí i Petr Palička ze společnosti Penta Investments, která plánuje modernizaci Masarykova nádraží a stavbu komerčních prostor na nevyužívaných pozemcích kolem pražského nádraží. „Z nevyužívaných ploch nádraží ve městech jsou dnes v mnoha městech velmi zajímavá a důležitá rozvojová území. Díky extenzivnímu rozvoji měst v období posledních několika desítek let se dnes tyto lokality, které byly původně na okraji městské aglomerace, nalézají většinou v samém centru měst nebo jeho sousedství. Lokality jsou většinou dobře dostupné, napojené na městskou infrastrukturu, avšak současně zanedbané, sociálně zcela vytržené z města. Na mnoha místech po celém světě jsme svědky přerodu těchto území v moderní městské části, jsme svědky spojení starého s novým,“ říká Petr Palička, projektový ředitel společnosti Penta Investments. Pozvání do diskuse přijali i další významní hosté: ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, člen představenstva Českých drah František Bureš nebo náměstek primátora Brna Matěj Hollan.

Pro návštěvníky celodenní konference je připraven i bohatý doprovodný program. Oběd bude podáván ve Vládním salonku Českých drah, který je pro veřejnost běžně nepřístupný. Hosté budou moci zhlédnout vernisáž výstavy „170 let modré železnice“ nebo výstavu prací studentů FSv ČVUT v Praze.

Hlavní partner: Ministerstvo kultury

Partneři: Národní technické muzeum, ČD, FSv ČVUT v Praze, FOR ARCH, METROPROJEKT, Beton Brož

Záštita: MK, MMR, MD, MŽP, ČKA, ČKAIT, SMO ČR, SHS ČMS

Hlavní mediální partneři: Stavební fórum, Moderní obec

Mediální partneři: ARCHITEKT, ERA21, ASB, PVS, archiweb.cz, Střechy-Fasády-Izolace, STAVITEL, EARCH., PROPAMÁTKY, Skypaper

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Více informací a online registrace na www.krizovatkyarchitektury.cz.