Architekt roku 2015 - představujeme finalisty: Ladislav Lábus

Úterý, 8. Září 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: ABF, a. s.

Poslední nominací potěšíme zejména příznivce a studenty FA ČVUT. Porota totiž vybrala Ladislava Lábuse, děkana právě této fakulty. Podle slov porotců představuje Ladislav Lábus společensky angažovaného tvůrčího architekta, jemuž není lhostejný osud tohoto oboru, a to nejen v akademickém světě. Za vše mohou hovořit jeho realizace.

Ladislav Lábus, Vidovice - foto © LÁBUS AA
Fotoalbum: 

Zdůvodnění poroty

Je nominován za širokou společensky angažovanou činnost v roli děkana Fakulty architektury ČVUT, za dlouholeté vedení ateliéru architektonické tvorby, za schopnost hájit obor v médiích a na veřejných shromážděních, za aktivní práci na půdě České komory architektů, za účast v odborných porotách a oponentních orgánech a v neposlední řadě za vedení vlastního architektonického ateliéru a za jeho autorskou tvorbu.
Úhrnem: Za dlouhodobou široce rozkročenou aktivní činnost, která není vykonávána pouze z pozice úzkého zorného úhlu architekta.
Díky tomuto životnímu postoji přinesly veškeré jeho projekty a realizace týkající se obytných budov do české kultury bydlení velmi významný vklad a prakticky všechny projekty, které byly jím a jeho kanceláří realizovány, prokázaly výjimečnou citlivost ke kontextu místa i ke kontextu celé české krajiny. Za zvláštní upozornění také stojí jeho realizace v oboru rekonstrukcí staveb, u nichž je vždy čitelná úcta ke starým stavebním konstrukcím a k historii vůbec.
V poslední době realizovaná rodinná vila ve Vidovicích je skvělým příkladem architektonické skromnosti, pokory a neotřelosti zároveň.

Představení díla

Kompletní představení díla.

Představení autora

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA (*1951)

architekt, pedagog

1951 narozen v Praze,
1976 absolvoval obor architektura na FSv ČVUT v Praze

Odborná praxe pedagogická:

od 1990 Fakulta architektury ČVUT, vedoucí ateliéru
1992-1993 FA ČVUT - pověřen vedením Ústavu volných ateliérů - Ú 532
od 1993 FA ČVUT - vedoucí Ústavu navrhování III - Ú 529
1995 jmenován docentem
2002 jmenován profesorem
2013 zvolen děkanem FA ČVUT
2013 obdržel zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT

Odborné aktivity akademické:

1990-2013 člen Akademického senátu FA ČVUT v Praze
od 1991 předseda Komise studijního plánu FA ČVUT v Praze
1993-2013 člen Akademického senátu ČVUT v Praze
1998-2014 člen pracovní skupiny pro obory umělecké a uměnovědné Akreditační komise
2003-2006 člen Vědecké rady ČVUT
2003-2006 člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT
2004-2007 zástupce MŠMT v ACETA - Poradní výbor pro vzdělání a praxi v oboru architektura Evropské komise (EK)
od 2007 člen expertní skupiny oboru architektura Národního koordinátora pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT
od 2009 zástupce ČR v podskupině pro architekturu Skupiny koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací EK
2010-2012 člen Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání MŠMT

Odborná praxe profesní:

1977-1991 Projektový ústav HMP, ateliér Delta, architekt, 1977-86 samostatný projektant, 1986-91 vedoucí projektant
od 1991 Ing. arch. Ladislav Lábus, AA – Architektonický ateliér, vedoucí ateliéru
od 2013 LÁBUS AA - Architektonický ateliér, s.r.o.

Odborné aktivity profesní:

od 1989 člen Obce architektů
od 1993 člen České komory architektů (ČKA)
1993-1995 člen Stavovského soudu ČKA
od 1993 předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA
od 1995 člen Autorizační rady ČKA, od 2001 místopředseda, od 2013 předseda
od 1996 člen Spolku výtvarných umělců S. V. U. Mánes
1998-1989 člen Pracovní skupiny pro teorii a kritiku ČKA
2001-2003 člen Představenstva ČKA
od 2009 člen Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu
2013 čestné členství v Americkém institutu architektů – Hon. FAIA
2014 Cena ministra kultury za přínos v oblasti architektury

Ladislav Lábus se často věnuje problematice začlenění staveb do historického prostředí a navrhování renovací, včetně funkcionalistických a průmyslových budov. V této oblasti se stal uznávaným expertem, je členem Vědecké rady Národního památkového ústavu. Rovněž je uznávána jeho tvorba v oblasti bydlení a bydlení seniorů nebo chráněného bydlení postižených osob. Dlouhodobě se věnuje transformaci institucionálního systému sociální péče na integrované systémy. Je znám rovněž svými příspěvky k problematice revitalizace sídlišť a panelových domů. Projekty Ladislava Lábuse vyhrály prestižní ceny Grand Prix architektů a Stavba roku a řadu dalších ocenění. Tři jeho projekty byly nominovány na cenu EU za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award. V roce 2013 získal prestižní ocenění od Amerického institutu architektů, čestné členství - Honorary Fellow.