Beton University - Provádění betonových konstrukcí

Středa, 5. Listopad 2014 - 15:24
| Napsal:

Již 6. listopadu začíná první podzimní seminář z cyklu Moderní trendy v betonu. Tématem budou všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla.

Beton University

Obsahem tohoto semináře jsou následující body: správná volba betonu ve fázi projektu, jeho specifikace v dodavatelské smlouvě, výroba, doprava, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se seminář zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Program

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 - 10:45 Zahájení

Úvod do problematiky provádění betonových konstrukcí

Jak "správně" definovat beton, volba betonu s ohledem na podmínky realizace

Beton, podmínky dopravy a čerpání

10:45 - 11:00 Přestávka - diskuse, občerstvení

11:00 - 12:40 Dopravní a čerpací technika - volba dle podmínek stavby

Ošetřování betonu, zásady betonáže v zimě a létě

Bednící technika a vliv na provádění betonových konstrukcí

Technologie provádění cementobetonových krytů

Vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí

12:40 - 13:10 Velká přestávka - diskuse, občerstvení

13:10 - 14:45 Nedestruktivní metody zkoušení betonových konstrukcí

Sanace vad betonových konstrukcí

Provádění konstrukce z barevného betonu

Příklady provádění betonových konstrukcí

Dotazník, test

Předání osvědčení

Další semináře se konají 6.11. v Plzni (Provádění betonových konstrukcí) a 20.11. v Ústí nad Labem (Betony pro dopravní stavby). Bližší informace k programu seminářů včetně přihlášení najdete zde.

Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání a ohodnocen 1 bodem pro členy ČKAIT a 2 body pro členy ČKA. Přihlášení na semináře probíhá prostřednictvím online registračního formuláře na www.betonuniversity.cz.