České stopy v bulharské průmyslové architektuře

Středa, 2. Září 2015 - 15:02
| Napsal:
Pivovar Bratří Proškových v Sofii v 80. letech 19. století, archivní fotografie. Zdroj: Kadiak film

Význam a přínos české inteligence pro rozvoj a budování nového Bulharska po jeho osvobození (1878) je nesporný. Téma o české přítomnosti ve všech oblastech bulharské kultury na konci 19. století zůstává i dodnes aktuální a nepřestává fascinovat mnoha příběhy o obětavých Češích, kteří Bulharsku zasvětili svůj život. V neposlední řadě pozoruhodné je to, co česká tvůrčí a investiční účast dosáhla v oblasti průmyslu a průmyslové architektury na přelomu 19. a 20. století. Českým stopám v této oblasti je věnován tento šestidílný seriál.