ČVUT v Praze je nejlepší technickou univerzitou v ČR, tvrdí prestižní hodnocení světových univerzit

Úterý, 23. Září 2014 - 22:17
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2014 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings. Umístilo se v celkovém hodnocení mezi 411. a 420. místem, což je významný posun oproti předchozím rokům. Skutečnost, že ČVUT předstihlo řadu předních univerzit ze západní Evropy i ze světa, dokládá úroveň naší nejstarší technické vysoké školy.

ČVUT v Praze

QS World University Rankings hodnotí ČVUT jako specializovanou vysokou školu s vysokým podílem výzkumu. Kvalitní základní, aplikovaný i inovační výzkum jsou jádrem posunu ČVUT směrem vzhůru spolu se snahou o zkvalitňování studia a rozšiřování mezinárodní spolupráce v pedagogické i výzkumné oblasti, výměny studentů a akademických pracovníků. Nedílnou součástí podmínek pro tento pozitivní vývoj je i podpora kvalitních vědeckých a výzkumných týmů a center základního a aplikovaného výzkumu pracujících na ČVUT.

Posun v žebříčku QS Rankings (v roce 2013 se ČVUT umístilo na 451. – 460. místě) je výsledkem stále hlubšího začleňování ČVUT do evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru, především zvyšování počtu zahraničních studentů a akademických pracovníků na ČVUT, vyšší počet publikací v prestižních impaktovaných časopisech i citací, i uznání vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti ČVUT od zahraničních akademických pracovníků a domácích i zahraničních zaměstnavatelů.

Každoroční přehled QS World University Rankings je jedním ze dvou nejprestižnějších žebříčků ve světovém hodnocení kvality univerzit. Je zveřejňován od roku 2004. Sestavován je podle pověsti vysoké školy u expertů a zaměstnavatelů, podílu zahraničních profesorů a zahraničních studentů, podle počtu studentů na učitele a citovanosti vědeckých publikací v mezinárodní databázi Scopus za posledních pět let a dalších ukazatelů.

Vedle celkového pořadí univerzit jsou zveřejňována také dílčí pořadí podle skupin pedagogicko-vědních oborů. Například v oblasti „Civil and Structural Engineering“ je ČVUT v roce 2014 hodnoceno na 51. – 100. místě, v „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mechanical Engineering“, „Mathematics“ a „Physics“.

Na webových stranách http://www.topuniversities.com/ lze nalézt podrobný přehled oceňovaných škol.

Vývoj pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings:

rok   celkové hodnocení

2014   411 – 420

2013   451 - 460

2012   501 – 550

2011   501 - 550