Děti ze základních škol se už dnes učí o domech, které se budou stavět povinně od roku 2020

Pondělí, 21. Červenec 2014 - 0:00
| Napsal:

Málokdo bude na rok 2020 připravený tak jako žáci 9. tříd základních škol, kteří projdou výukovým programem ENERGIE A MY. Program, připravený specialisty z Centra pasivního domu, jim totiž v předstihu vysvětlí smysl a principy fungování energeticky úsporných budov. Učitelé základních škol dostanou interaktivní pomůcky, DVD a vyučovací listy už od září 2014.

Centrum pasivního domu - výukový programpro ZŠ - ENERGIE A MY

„Jelikož uvnitř budov trávíme až neuvěřitelných devadesát procent času, jsou stěžejním tématem příručky právě úspory energie a kvalita života v budovách,“ prozradil Juraj Hazucha z Centra pasivního domu, který je autorem projektu. Výuka se soustředí na praktické souvislosti. „Jedním z podceňovaných problémů je třeba větrání ve školách, při jehož nedostatku dochází ke zvýšené únavě, bolestem hlavy a ztrátě soustředění. V rámci našeho projektu žáci sami pomocí CO2 měřičů sledují kvalitu vnitřního prostředí a sami si určují, kdy větrat,“ doplnil Hazucha.

„Je skvělé, že v dané oblasti vznikají metodiky i s cílem jít hlouběji do formování postoje žáků. Navržené aktivity podporují rozvoj komplexního myšlení v souvislostech,“ uvedla Monika Mikulášková, učitelka základní školy v Rousínově.

Vědomosti získané při výuce mohou žáci využít v běžném životě a ve svém okolí. V Česku se totiž od roku 2020 povinně budou stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Ke každému tématu jsou navrženy různé interaktivní metody – práce s textem, kvíz, názorná hra, brainstorming, skupinová práce, prezentace, video a jiné zážitkové metody. Žáci často pracují ve skupinách, učí se spolupracovat, rozvíjí své logické myšlení a kreativitu. Výhodou pro učitele je, že větší část výuky se přenáší na žáky a nepotřebuje tak rozsáhlou přípravu na vyučování.

Výukový program je k dispozici zdarma na vyžádání, základní pracovní listy pro učitele jsou ke zhlédnutí na stránkách Centra pasivního domu.

Podrobnější informace o výukovém programu

Učitelům je k dispozici metodická příručka, pracovní listy a DVD s navazujícími prezentacemi, videoukázkami a dalšími zdroji použitelnými pro výuku. K výukovému programu zajišťujeme pro pedagogy a školy následnou technickou podporu:

- zprostředkování výukových pomůcek a vzorků
- poradenství a konzultace (telefonické, e-mailové i osobní)
- možnost externího lektorování programu nebo rozšíření o tematické přednášky
- zajištění domu v okolí pro exkurzi
- možnost dalších kontaktů s firmami a architekty a přednáškovou činnost.

Výukový program ENERGIE A MY vznikl v rámci projektu „Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu“. Byl připraven ve spolupráci se ZŠ Rousínov a navazuje na předešlé technické a environmentální vědomosti, které mohou žáci získat v rámci doplňujícího výukového programu NUEVA vytvořeném Základní školou v Rousínově.

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovou organizací, která vznikla za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a další odborníci se zájmem o pasivní domy. Sdružení CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.