ECOPOINT v Košicích sa stal laureátem Ceny VISIO 2020

Pondělí, 14. Duben 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Na závěr konference s názvem Udržitelnost v architektuře a ve výstavbě, která se konala minulý týden v Bratislavě a o které jsme psali zde, byla již tradičně udělena časopisem Eurostav cena za výrazný čin v oblasti udržitelné architektury VISIO 2020.

Vyhlášení ceny VISIO 2020 - Na fotce zleva: R. Jonáš, D. Lalíková, R. Badalík, prof. R. Špaček a prof. D. Petráš - foto © Zuzana Halvoníková

Stalo sa už tradíciou, že hlavným bodom programu spoločenského večera, ktorý nasleduje bezprostredne po ukončení odbornej medzinárodnej konferencii Udržateľnosť v architektúre a výstavbe, je vyhlasovanie laureáta ceny časopisu EUROSTAV Ceny VISIO 2020. Ide o cenu, ktorým časopis EUROSTAV oceňuje výrazný čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby za uplynulé obdobie. Spoločenský večer sa konal v pekných priestoroch átria SLSP na Tomášikovej ul. v Bratislave. Tohoročným laureátom sa stala nová budova Ecopoint v Košiciach, ktorá je prvou ekologickou a udržateľnou budovou v Košiciach s certifikátom LEED.

Rozhodla o tom 3-členná porota, zložená z prof. Roberta Špačka z Fakulty architektúry STU Bratislava, z prof. Dušana Petráša zo Stavebnej fakulty STU Bratislava (obaja sú aj odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe) a architektky Dariny Lalíkovej, šéfredaktorky časopisu EUROSTAV. Cenu, ktorej zhmotnenou podobou je artefakt od akademického sochára Milana Kuzicu, si z rúk porotcov prevzal Rastislav Badalík zo spoločnosti Bischoff & Compagnons, ktorá bola investorom a developerom tohto projektu. Na pódiu pri odovzdávaní ceny laureátovi nechýbal ani Rado Jonáš zo spoločnosti Holcim, ktorá je už tradične partnerom Ceny VISIO 2020.

Převzato z partnerského časopisu EUROSTAV.

Klíčová slova: