EUROSTAV 09 | 2013: Energeticky úsporné koncepty

Pátek, 4. Říjen 2013 (Celý den)
| Napsal:

ZAOSTÁVAME! PREČO?

Eurostav 09 | 2013

Tretí septembrový týždeň bude opäť (už štvrtý rok) patriť zeleným budovám. Symbolicky – na september – sme si aj my – už štvrtý rok po sebe – naplánovali tému energeticky efektívne budovy, ktorá s témou zelených a udržateľných budov úzko súvisí. A opäť, ako už štvrtý rok po sebe, prinášame k tejto téme celý rad zaujímavých a originálnych príspevkov. Každý z nich sa venuje téme šetrenia energiami zo svojho uhla pohľadu a všetky dokopy nám pomáhajú skladať mozaiku toho, ako sa dá šetriť energiami, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov. Ale zároveň nám dávajú – žiaľ – aj obraz o tom, ako veľmi zaostávame v počte aj kvalite výstavby energeticky efektívnych a udržateľných budov v porovnaní s okolitými krajinami. A zaostávame aj v tempe obnovy a zatepľovania.

Hľadať dôvody nášho zaostávania nie je jednoduché. Určite sa pod tento stav podpísala aj kríza v stavebníctve, ktorá zmarila plány mnohých investorov. Ale dôvodom je iste aj stále pretrvávajúci a nepochopiteľný nezáujem o túto tému zo strany mnohých architektov a projektantov, ale aj investorov. Našťastie, situácia sa začína trochu meniť. Mnohí už pochopili, že rok 2020 sa blíži, a vtedy budú musieť byť všetky budovy postavené v takmer pasívnom energetickom štandarde. Presné návody, ako navrhnúť aj peknú, aj energeticky efektívnu budovu, vám v tomto čísle neponúkame. Ale inšpirácie ako to robia iní, určite áno. Napr. v príspevku doc. Ing. arch. H. Pifka, PhD. (str. 12) je stručný, ale veľmi výstižný prehľad toho najnovšieho a najzaujímavejšieho v energeticky efektívnych konceptoch od našich susedov a príspevok Ing. S. Števa, PhD. (str. 16) by vás mohol presvedčiť, že nové prístupy k navrhovaniu domov sa stávajú naozaj nevyhnutnosťou.

Ak vás upútala fotografia na titulke, ide o práve dokončenú zelenú administratívnu budovu Forum Business Center v Bratislave, ktorá je zároveň prvou kancelárskou zelenou budovou v portfóliu spoločnosti HB Reavis na Slovensku a predstavujeme ju na str. 37. Keďže obnova a zatepľovanie budov úzko súvisí s problematikou energetickej úspornosti, neobchádzame ani túto tému. Hoci sa na Slovensku obnovujú a zatepľujú najmä panelové bytové domy už viac ako 20 rokov a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tempo aj kvalita obnovy a zatepľovania je v poriadku, nie je to tak. Ako ukazuje aj P. Robl vo svojom článku na str. 21, tempo obnovy a zatepľovania treba podstatne zrýchliť a zvýšiť treba aj energetickú úsporu. Obnove a zatepľovaniu sa venuje aj prof. Z. Sternová. Vo svojom príspevku ponúka odpovede na otázky týkajúce sa nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (str. 24). A celkom v úvode neprehliadnite ani rozhovor so štátnym tajomníkom MDVRR SR F. Palkom na aktuálne témy, ktoré trápia slovenské stavebníctvo.

Pekné čítanie septembrového EUROSTAVu praje
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. šéfredaktorka

Obsah Eurostav 9/2013

EDITORIAL
6 Zaostávame! Prečo?
ROZHOVOR
8 Rozhovor so štátnym tajomníkom MDVRR SR
ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPTY
12 Verba docent, exempla trahunt
16 Udržateľná a ekologická stopa
21 Nevyužitý potenciál pri obnove budov
24 Nákladovo optimálne úrovne minimálnych požiadaviek na EHB
FACILITY MANAGEMENT
32 Facility management v prevádzke udržateľnej budovy
ARCHITEKTÚRA
37 Forum Business Center, Bratislava
VÝSTAVBA VO SVETE
46 Administratívna budova vo Švajčiarsku 48 Medzinárodné konferenčné centrum v Číne
INDUSTRIÁL
50 Industriálne dedičstvo prostredníctvom fotografie
DREVENÉ KONŠTRUKCIE
52 „Domy budúcnosti“ v Grazi
KONŠTRUKCIE A ARCHITEKTÚRA
54 Otvorený prefabrikovaný skelet Integro
MOSTY
58 Rekordné drevené mostné konštrukcie 3
CENOTVORBA
60 Záverečné hodnotenie dokončenej verejnej práce
64 INFOSERVIS
67 SUMMARY
68 PREHĽAD

Klíčová slova: