EUROSTAV 1-2/2014

Úterý, 25. Únor 2014 - 23:30
| Napsal:

V novém dvojčísle časopisu Eurostav je hlavním tématem zdravé bydlení.

EUROSTAV 1-2/2014

ZDRAVÉ A PEKNÉ BÝVANIE

Zdravé jedlo, zdravé potraviny, zdravý životný štýl, zdravé materiály, zdravé domy, zdravé bývanie. Zdá sa, že všetko, čo má prívlastok zdravé, je v súčasnosti in. Je určite dobrým signálom, že ľudia sa začínajú konečne viac zaujímať o to, čo nakupujú – či už sa to týka napríklad stravovania alebo bývania. Lebo ako sa hovorí, do zdravia treba investovať najmä vtedy, keď sme zdraví a nie, až keď sme chorí. A nekvalitné potraviny, ale aj menej kvalitné stavebné materiály, sa môžu po určitom čase prejaviť práve na našom zdraví.

Našťastie, v súčasnosti je na trhu široké portfólio výrobkov z rôznych oblastí vrátane materiálov pre výstavbu. Každý si môže vybrať buď lacnejšie výrobky, menej kvalitné, alebo si zvoliť alternatívu v podobe prírodných a zdravých materiálov, alebo si môže dokonca vybrať z tzv. alternatívnych materiálov, ktoré sa dnes ešte bežne nepoužívajú, no môžeme nimi výhodne nahradiť obvyklé riešenia. Do sveta alternatívnych stavebných materiálov a ich použitia vo výstavbe vás zavedie príspevok Henricha Pifka (str. 8), v ktorom sa zamýšľa predovšetkým nad ich prínosmi aj obmedzeniami a nad tým, ako ich použitie v praxi mení spôsob stavania a architektonické formy.

Výber stavebných materiálov – od bežne používaných, cez ekologické až po tzv. alternatívne – závisí vždy od „svetonázoru“, ale aj finančných možností samotného stavebníka. Aká je v tomto smere súčasná situácia? Stúpa počet stavebníkov, ktorí sú ochotní investovať do výstavby viac prostriedkov s cieľom žiť a bývať naozaj v zdravom dome? Tieto a ďalšie otázky sme položili architektovi P. Pokornému, ktorý stojí v súčasnosti za viacerými realizáciami energeticky efektívnych domov či už na Slovensku, alebo v blízkom Rakúsku. O jeho názoroch a skúsenostiach s navrhovaním zdravého a pekného bývania si môžete prečítať v rozhovore na str. 12.

Zdravý dom znamená vytvoriť zdravé prostredie pre jeho užívateľov. To znamená najmä, že v dome by mala byť príjemná klíma, dobrá kvalita ovzdušia, tepelno-vlhkostná pohoda, dostatok svetla atď. Na dosiahnutie ideálnych hodnôt kvality ovzdušia, teploty a svetla v dome najvýraznejšie vplývajú práve použité stavebné materiály a technológie a ich správne zabudovanie. Ale je tu aj druhá stránka, ktorá ovplyvňuje tvorbu zdravého interiéru (viac na str. 20 v príspevku V. Kotradyovej).

V titulku editorialu okrem zdravého spomínam aj pekné bývanie a som rada, že vám pekné bývanie a peknú architektúru môžeme predstaviť aj v tomto čísle v rubrikách Architektúra a Výstavba vo svete. Stačí si len nalistovať...

Dúfam, že prvé tohoročné číslo EUROSTAVU bude pre vás pekné čítanie a že sa inšpirujete v tom, ako navrhovať a stavať zdravé a pekné bývanie.

Darina Lalíková, šéfredaktorka

OBSAH EUROSTAV 1-2/2014

Editorial

4 Zdravé a pekné bývanie

Zdravé bývanie

8 Alternatívne stavebné materiály pre zdravé bývanie

Rozhovor

12 Rozhovor s architektom Pavlom Pokorným

20 Čo je vlastne zdravý interiér?
26 Určenie návrhovej odolnosti murovaných prvkov
30 Tepelně-technické a akustické vlastnosti vertikálních konstrukcí

Architektúra

37 Osviežujúca architektúra

Výstavba vo svete

42 BIG vyhral súťaž na múzeum v Montpellier
44 Energeticky efektívny študentský domov
46 Ideálne prostredie na oddych a relaxáciu

Udržateľná architektúra

49 Passive House Architecture Award

Drevené konštrukcie

52 Štadión s neobvyklou architektúrou

Mosty

54 Čínske kryté drevené mosty – 1. Časť

Cenotvorba

56 Analýza rizík v investičnom rozhodovaní

58 Infoservis

64 Prehľad

Převzato z partnerského časopisu EUROSTAV.

Klíčová slova: